Essays about: "human resource"

Showing result 1 - 5 of 560 essays containing the words human resource.

 1. 1. Lantbrukares syn på behovet av HR-tjänster : en kvalitativ intervjustudie

  University essay from SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Author : Karl Dahl Wallin; Andréa Karlsson; [2020]
  Keywords : produktionslantbruk; personal; arbetsgivare; ledarskap; lantbruksrådgivning; staff; employees; employer; leadership; agriculture counselling; production agriculture;

  Abstract : Lantbruksföretagen blir allt färre men större och därmed ökar behovet av att hitta rätt personal och att behålla den för att kunna utveckla företaget till nästa steg. Att attrahera och behålla kunnig och talangfull personal är en viktig del om företaget ska vara konkurrenskraftigt. READ MORE

 2. 2. Integrating planetary boundaries into the life cycle assessment of electric vehicles : A case study on prioritising impact categories through environmental benchmarking in normalisation and weighting methods when assessing electric heavy-duty vehicles

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Ida Pehrson; [2020]
  Keywords : Life Cycle Assessment; Heavy-Duty Vehicles; Electric Vehicle; Normalisation; Weighting; Planetary Boundaries; Livscykelanalys; tunga transporter; elektriska fordon; normalisering; viktning; planetära gränser;

  Abstract : The transport sector is facing great challenges for achieving development within the Earth’s boundaries. Currently, LCA studies on heavy- and medium-duty vehicles have mainly assessed the ‘well-to-wheel’ stage and the impact category climate change. READ MORE

 3. 3. Remember Me by My Goat : Stories of Relatedness in More-than-Human Worlds of Maasai Women in Kenya

  University essay from Stockholms universitet/Socialantropologiska institutionen

  Author : Linda Eikestam; [2020]
  Keywords : Kenyan Maasai; women; multispecies relations; resource access;

  Abstract : This thesis explores the lives of Maasai women today in general, and in particular as seen through the lens of one woman, and her social network in Kajiado County, southern Kenya. By using a storytelling approach, I let the women’s own vivid stories, thoughts and priorities stay in focus. READ MORE

 4. 4. Resources influencing the growth of a firm at different stages: A qualitative study of Vietnamese SMEs in the IT Sector

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Author : Maiful Begum; Dang Hong Thai; [2020]
  Keywords : SME; IT sector; Growth; Growth Stages; Resources;

  Abstract : This research aims to identify the key resources influencing the growth of IT-based SMEs in Vietnam in 5 different growth stages which were developed by Churchill and Lewis (1983); and we also demonstrated the process how such key resources are created, acquired, accumulated and exploited for the growth accordingly. We interviewed 4 founding members of 4 companies to collect the primary data and used some internet sources for secondary data. READ MORE

 5. 5. Att iscensätta naturupplevelser : ett utforskande gestaltningsarbete om människors relation till natur

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : My Nordström; Karolin Hård; [2020]
  Keywords : naturupplevelse; friluftsliv; konstnärlig gestaltning; tillfällig landskapsarkitektur; immersiva upplevelser; immersion; dramaturgi;

  Abstract : Samhällets dualistiska attityd skiljer ofta människa från djur, stad från natur, stadsliv från naturliv, vilket gör att relationerna mellan människan och naturen är bristande. Världsbilden och värderingarna bygger bland annat på den naturkontakt som erbjuds i vardagslivet samt hur naturen kommuniceras. READ MORE