Essays about: "hundägande"

Found 1 essay containing the word hundägande.

  1. 1. Påverkas människans hälsa av att äga en hund? : fysiska och psykiska aspekter

    University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

    Author : Linnea Streng Lindström; [2015]
    Keywords : hundägande; fysiska och psykiska hälsoeffekter; kardiovaskulära sjukdomar; depression; pet ownership; physical and mental health effects; cardiovascular diseases; depression;

    Abstract : Hunden har funnits vid människans sida i över 14 000 år och har länge haft en viktig roll i samhället. Hunden kan ha flera olika arbetsuppgifter, men idag fungerar de flesta hundar som sällskapshundar. READ MORE