Essays about: "hundägare"

Showing result 1 - 5 of 48 essays containing the word hundägare.

 1. 1. Kartläggning av användandet av komplementära och alternativa veterinärmedicinska behandlingsmetoder för hundar i Sverige : en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Lisa Sohlberg; [2021]
  Keywords : KAVM; KAM; komplementär; alternativ; behandlingsmetod; veterinärmedicin; integrativ; rehabilitering; terapeut;

  Abstract : Det är idag okänt hur vanlig komplementär och alternativ veterinärmedicin (KAVM) är och vilka attityder som finns angående detta i Sverige, då det endast finns utländska studier att tillgå. Syftet med detta examensarbete var därför att kartlägga användandet av KAVM på hundar i Sverige för att ta reda på hur vanligt det är, vilka metoder som används mest, vilka attityder som finns samt vilka ekonomiska aspekter som är relaterade till användandet. READ MORE

 2. 2. Livsmedelsförgiftningar hos hund i hemmiljö

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Anna Danckwardt-Lillieström; [2020]
  Keywords : hund; hundägare; förgiftning; livsmedel; choklad; xylitol; lök; symptom; behandling; djuromvårdnad;

  Abstract : Det finns många ämnen i våra hushåll som är potentiellt giftiga för hundar. Det vanligaste sättet som hundar blir förgiftade på är genom förtäring, ofta på grund av en olyckshändelse där hunden av misstag fått i sig något giftigt, eller genom att en ovetande djurägare matat hunden med ett giftigt livsmedel. READ MORE

 3. 3. Riskfaktorer för kennelhosta hos svenska hundar

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Carola Dowermark; [2020]
  Keywords : kennelhosta; infektiös tracheobronkit; hund; infektionssjukdom;

  Abstract : Kennelhosta är en av de vanligaste infektionssjukdomarna hos hund och den finns över hela världen. Sjukdomen är ett komplex av akuta, mycket smittsamma luftvägsinfektioner. Trots att patogenesen för kennelhosta varit känd sedan 1970-talet insjuknar fortfarande många hundar varje år. READ MORE

 4. 4. Effekten av hanteringsträning på stressnivån hos hundar under klinisk undersökning

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Anna Emmer Granqvist; Lovisa Solid; [2020]
  Keywords : hund; stress; rädsla; stressreducering; klinisk undersökning; hanteringsträning; djuromvårdnad;

  Abstract : Stress och rädsla vid klinikbesök är ett vanligt problem för hundar, vilket riskerar att leda till att hundägare blir mindre benägna att uppsöka djurhälsovården. Syftet med detta arbete var att undersöka om regelbundna, korta träningspass i hantering kan bidra till att minska denna rädsla och stress. READ MORE

 5. 5. Övervikt hos svenska utställningshundar : prevalens och association med utställningsresultat

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Tilda Feltenmark; Malin Krantz; [2020]
  Keywords : fetma; hund; hundutställning; rasstandard; utställningsresultat; övervikt;

  Abstract : Övervikt är idag ett vanligt problem hos hundar. I en studie från 2018 bedömdes 30 % av Sveriges hundar vara överviktiga. Övervikt är kopplat till många hälsoproblem som negativt påverkar både livslängd och livskvalité. Studier har tidigare visat att ägare ofta underskattar hullet på sina hundar. READ MORE