Essays about: "huvudstammar"

Showing result 1 - 5 of 18 essays containing the word huvudstammar.

 1. 1. Faktorer som påverkar antalet ungskogsröjningar i tallbestånd

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Johan Gotthardsson; [2018]
  Keywords : skogsvård; röjning; ungskogsröjning; tall; ståndort; stubbskott; röjstammar; markfuktighet; forestry; cleaning; precommercial thinning PCT ; young forests; pine trees; habitat; stump shoots; PCT-stems; soil moisture;

  Abstract : Röjning är en av de viktigaste åtgärderna för att forma framtida skogsbestånd. Röjning har utförts på liknande sätt under de senaste 50 åren och har inte gynnats av samma tekniska utveckling som drivning. För att upprätthålla ett hållbart skogsbruk är det viktigt att skogsvården utförs på ett korrekt och kostnadseffektivt sätt. READ MORE

 2. 2. External timber quality of birch in birch-spruce mixtures

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Fredrik Hörnsten; [2018]
  Keywords : mixed-species forestry; birch-spruce mixtures; external timber quality; birch;

  Abstract : The Swedish forest management model, largely based on monocultures of conifer species, has increasingly come under scrutiny. Its disadvantages to biodiversity, recreation and climate change susceptibility incentivize alternative ways of forest production. Mixtures with a secondary species is one such alternative. READ MORE

 3. 3. Skonsam kranspetsmonterad markberedning och plantering kombinerat med beståndsföryngring : jämförelse med traditionell harvning och manuell plantering efter 20 år

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Peter Johansson; [2018]
  Keywords : skonsam markberedning; virkesproduktion; tillväxt; beståndsföryngring; röjning;

  Abstract : Långsiktiga effekter av skonsam markberedning följt av maskinell plantering har inte testats. Detta arbete utvärderar därför skillnader i stamvolym, stamantal och trädslagsfördelning mellan konventionell harvning (35 - 70 procent markpåverkan) med manuell plantering och riktad skonsam markberedning (12 procent markpåverkan) med mekaniserad plantering (EcoPlanter) efter 20 år i södra Sverige. READ MORE

 4. 4. Skonsam markberedning för virkesproduktion och andra ekosystemtjänster

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Axel Bengtsson; [2017]
  Keywords : Markstörning; humus; beståndsutveckling; harv; Huminmix;

  Abstract : I svenskt skogsbruk markbereds maskinellt ca 140 000 hektar årligen i avsikt att åstadkomma en gynnsam etablering för frön eller plantor. Markberedning är i idag i fokus då markpåverkan ofta blir större än vad det behöver vara för att skapa bra etableringsmöjligheter. READ MORE

 5. 5. Markberedning i brant och stenig terräng : en jämförande studie mellan markberedning med harv, grävmaskin och spadförsedd skördare

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Malin Johansson; [2016]
  Keywords : planteringspunkter; ytstruktur; lutning; överlevnad; tillväxt; Heureka; nuvärde;

  Abstract : Markberedningsresultat för tvåradig harv, konventionell grävmaskin och skördare med kranspetsmonterat spadliknande markberedningsaggregat (spadförsedd skördare) jämfördes i ett fältförsök i Medelpad omfattande olika terrängsvårigheter i lutning och ytstruktur (lika Grundförhållanden men olika nivåer på Ytstruktur och Lutning, dvs. olika GYL-klasser). READ MORE