Essays about: "hygge"

Showing result 1 - 5 of 26 essays containing the word hygge.

 1. 1. Lavspridning på hyggesbrända hyggen

  University essay from SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Author : David Persson; [2020]
  Keywords : artificiell; lavspridning; hygge; ren; renskötsel; renbete; hyggesbränning;

  Abstract : Den boreala skogen har under mycket lång tid präglats utav bränder. Innan människan började kontrollera skogsbränder var det en naturligt återkommande störning. Idag bekämpas och kontrolleras naturliga skogsbränder av människan för att skydda timmer i skogarna. READ MORE

 2. 2. 'Hygge racism': "noget som man nok bruger mere end man tænker over". A qualitative study of well-intentioned racism

  University essay from Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Author : Maja Bodekær Black; [2018]
  Keywords : racism; hygge; Denmark; forms of power; normalisation; privileges.; Social Sciences;

  Abstract : The aim of this study is to add to the body of knowledge on racisms in Denmark with the hope that further conceptual developments on ‘hygge racism’ can be made. In order to achieve this general aim, I analyse ‘hygge racism’ based on chosen concepts that show how it is reproduced and normalised in Denmark, thus dealing with it on structural and cultural levels, while also showing how it is a discursive act of ‘doing’ racism, thereby adding the personal level to the analysis. READ MORE

 3. 3. Let’s Get Hyggelig in Denmark: A Qualitative Case Study About Place Branding in Times of Mediatization

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Author : Leonie Greife; [2018]
  Keywords : Social Sciences;

  Abstract : Let’s get hyggelig in Denmark – a qualitative case study about place branding in times of mediatization In a world that is coined by globalization, individualization, commercialization and mediatization, place brands try to use their cultural assets to distinguish them- selves from others and compete for tourists. Although literature on place branding acknowledges the importance of culture, there is still a lack of culturally informed research in the field of place branding. READ MORE

 4. 4. Avverkningslagens tillämpning av metoden Spårlös drivning på Holmen Skog

  University essay from SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Author : Louise Sunnälv Persson; [2018]
  Keywords : körskador; kvalitativa intervjuer; traktplanering; traktdirektiv; kommunikation;

  Abstract : Körskador i samband med avverkning är ett problem inom skogsbruket. År 2012 togs en branschgemensam miljöpolicy om körskador på skogsmark fram och lade grunden till införandet av metoden Spårlös drivning på Holmen Skog under år 2013. READ MORE

 5. 5. Naturvårdshänsyn på hyggen 1960- till 2010-tal : vad har hänt på 50 år?

  University essay from SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Author : Ellen Nordström; [2017]
  Keywords : hygge; naturhänsyn; biodiversitet; trakthyggesbruk; naturvårdsträd; hänsynsytor; detaljhänsyn; landskapsanpassning; flygfoton; skogsvårdslagen; GIS;

  Abstract : Skogsägarna i Sverige har sedan 50-talet nästan uteslutet skött sina skogar via skötselmetoden trakthyggesbruk. Med det har hyggesupptagning (kalavverkning) varit den främsta avverkningsformen. Att hyggen kan skada den naturliga dynamiken i skogen har medfört att metoden sedan 70-talet fått mycket hård kritik. READ MORE