Essays about: "hygiene routines."

Showing result 1 - 5 of 53 essays containing the words hygiene routines..

 1. 1. A literature review -nurses’ interventions to prevent ESBLproducing bacterial infections

  University essay from

  Author : Juan David García; Tomás Gómez Vecchio; [2020-09-21]
  Keywords : infection prevention; infection control; nursing interventions; ESBL-producing bacteria; compliance; hygiene routines.;

  Abstract : ESBL-producing bacteria are the second most common antibiotic resistant bacterial groupoccurring in Sweden. Colonization caused by ESBL-producing bacteria pose a seriouschallenge for treatment of both common and life-threatening infections. READ MORE

 2. 2. Följsamhet till handhygienrutiner på ett hästsjukhus i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elenora Bader; Fanny Kågström; [2020]
  Keywords : följsamhet; genomsläpplighet; handdesinfektion; desinfektion; handhygien; handskar; häst; smittskydd; vårdhygien;

  Abstract : Hästsjukvården har under årens gång börjat efterlikna sjukvården på humansidan, och i och med det har kraven på god vårdhygien blivit mer strikta. Ökande patientflöden och större patientantal på en begränsad yta leder till en ökad risk för smittspridning och en god handhygien är essentiell för att förhindra att smittsamma agens överförs mellan patienter. READ MORE

 3. 3. Strongylus vulgaris : samband med äggurskiljning, ålder och bekämpningsåtgärder

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : My Persson; [2019]
  Keywords : Strongylus vulgaris; blodmask; strongylider; stor blodmask; EPG; ålder; hästantal; bekämpningsåtgärder; avmaskningsrutiner;

  Abstract : Strongylus vulgaris, or large strongyles, is the most dangerous of the equine endoparasites. Its larvae can cause lethal intestinal infarctions when they move through the horse’s blood vessels. READ MORE

 4. 4. Hemlösa katter som djurunderstödd insats på äldreboenden – ett win-win-upplägg

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Emilie Wass; [2019]
  Keywords : katt; hemlösa katter; djurunderstödd insats; äldreboende; katthem; samarbete;

  Abstract : I Sverige finns ett stort djurskyddsproblem med hundratusentals övergivna och hemlösa katter. Ett annat problem i det svenska samhället är att många äldre människor, framförallt de som bor på permanenta äldreboenden, lider av ensamhet, depression och låg aktivitetsnivå. READ MORE

 5. 5. Valpens fysiologiska och sociala utvecklings påverkan på omvårdnadsbehovet på djursjukhus

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Felicia Wallin; Lovisa Östervall; [2019]
  Keywords : valp; omvårdnad; klinik; separationsångest; nutrition; njurar; immunsystem; kardiovaskulärt system;

  Abstract : Syftet med arbetet var att få fördjupade kunskaper kring omvårdnadsbehovet hos den 8 - 16 veckor gamla valpen på kliniker i Sverige. Även ökad förståelse för de viktigaste fysiologiska och sociala parametrarna ville erhållas, vilket åstadkoms genom litteraturstudie. READ MORE