Essays about: "hypotermi"

Showing result 1 - 5 of 21 essays containing the word hypotermi.

 1. 1. Förekomsten av postoperativa sårinfektioner hos hundar efter TPLO

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elina Henriksson; Jennifer Lidén; [2019]
  Keywords : Tibial plateau levelling osteotomy; postoperativ sårinfektion; främre korsbandsruptur; hypotermi; anestesilängd; TPLO; hund; djuromvårdnad;

  Abstract : Ruptur av det främre korsbandet är den vanligaste ortopediska skadan hos hund (Davis 2009). Tibial plateau levelling osteotomy (TPLO) är en av de vanligaste operationsmetoderna för att åtgärda den här typen av skada (Stine, Odum & Mertens 2018). READ MORE

 2. 2. Förekomst av perioperativ hypotermi hos häst på två kliniker i Sverige

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Anna Karlsson; Fanny Palmér; [2019]
  Keywords : häst; termoreglering; hypotermi; anestesi; djursjukskötare; djuromvårdnad;

  Abstract : Perioperativ hypotermi är ett tillstånd som kan uppstå vid anestesi och som kan or-saka allvarliga komplikationer, framför allt under den postoperativa perioden. Att monitorera patientens temperatur är därför en viktig del av djursjukskötarens arbete. READ MORE

 3. 3. Neonatal mortalitet hos valp

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Linda Rasmus; [2018]
  Keywords : neonatal mortalitet; ; hund; dystoki; bakterier; colostrum;

  Abstract : Med neonatal mortalitet menas valpar som dör inom de första 28 levnadsdagarna. Nyfödda valpar är mycket sårbara och är helt beroende av omhändertagande av tiken eller människan. Faktorer som bidrar till neonatal mortalitet är kopplade till individen, tiken och miljön. READ MORE

 4. 4. Övervakningsmetoder och jämförelse av förberedelsetid vid allmän anestesi av föl och unghästar på ett svenskt hästdjursjukhus : en retrospektiv studie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Caroline Gunnarsson; Jessica Gylling; [2018]
  Keywords : häst; föl; anestesi; monitorering; duration;

  Abstract : Ett föls fysiologi ser annorlunda ut jämfört med en vuxen individs fysiologi. Deras omogna fysiologi gör att de blir sårbara och särskilt utsatta vid allmän anestesi, och har en ökad risk för att dö under den allmänna anestesin jämfört med en vuxen häst. READ MORE

 5. 5. Monitorering av postoperativ kroppstemperatur hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Victoria Jonsson; [2017]
  Keywords : hypotermi; temperatur; postoperativt; mätning; hund; omvårdnad;

  Abstract : Hypotermi förekommer hos hundar i en majoritet av postanestetiska fall och hos många kliniker idag kontrolleras kroppstemperaturen intraoperativt men sällan postoperativt. Den anestetiska processen har en negativ inverkan på kroppens fysiologiska och neurologiska funktion att upprätthålla en normal termoreglering i kroppen vilket leder till att kroppens termala homeostas blir instabil. READ MORE