Essays about: "hyresfastigheter"

Found 4 essays containing the word hyresfastigheter.

 1. 1. Convergence of Yield : A Study of How Yield on Rental Residential Properties Coincides at Similar Levels Regardless of Location in Sweden

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Beatrice Ribbefjord; Daniella Svensson; [2021]
  Keywords : Real estate; development; risk; risk assessment; residential; rental properties; risk factors; yield; location; investment; Fastigheter; utveckling; risk; riskbedömning; bostäder; hyresfastigheter; riskfaktorer; direktavkastning; område; investering;

  Abstract : The interest for real estate investments has risen during the last years and this applies inparticular to investments within the residential segment. In excess of the active interest inhousing, there is a distinct trend that newly produced residential properties are extra interestingamong investors. READ MORE

 2. 2. The yield on newly built rental properties - Does the investor require a risk premium

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Sebastian Engsner; Joakim Signäs; [2020]
  Keywords : Presumption rent; Rent control; Rental properties; Risk premium; Simulations; Direktavkastningskrav på hyresfastigheter i nyproduktion – Kräver investeraren en riskkompensation;

  Abstract : In this thesis we have investigated if there is a risk premium on residential properties with presumption rent in comparison to the other two rental systems, individually-set rent and utility rent. The method chosen was a qualitative method and therefore six interviews were conducted with real estate professionals with at least ten years of experience, five real estate companies and one real estate consultancy company. READ MORE

 3. 3. Likviditetsmodell för analys av skogsbruksfastigheter

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Fredrik Alström; [2016]
  Keywords : ekonomi; kassaflöde; finansiell analys; kreditgivning; ränteteckningsgrad; fastighetsekonomi;

  Abstract : Det finns ett stort intresse bland främst skogsägare att fortsätta investera i skogsmark och det intresset har ökat de senaste åren. Räntemarknaden är (hösten 2015) osäker med rekordlåga räntor vilket ställer allt högre krav på kreditgivarna att genomföra korrekta kreditanalyser för att få en fullständig bild av den risk som finansieringen medför för både låntagare och långivare. READ MORE

 4. 4. Continuous Improvements – The Key to Industrial Construction in Practice? : A case study at a large Swedish construction firm

  University essay from KTH/Industriell Management

  Author : VICTOR ATTERSTRÖM; HENRIC THEORIN; [2014]
  Keywords : Industrial construction; lean; continuous improvements; production; flow; productivity; Industriellt byggande; lean; ständiga förbättringar; produktion; flow; produktivitet;

  Abstract : Byggindustrin har länge tampats med en undermålig produktivitetsutveckling i förhållande till andra industrier och då speciellt processindustrin. Det har gjorts många försök att industrialisera byggandet för att dra nytta av standardiserade produkter och processer, i Sverige mest utmärkande under 60-talets miljonprogram vilket var kraftigt influerat av dåtidens rådande produktionsfilosofi - massproduktion. READ MORE