Essays about: "ian"

Showing result 1 - 5 of 82 essays containing the word ian.

 1. 1. The press publishers’ right, or wrong? : A study of the newly introduced press publishers’ right, and why it is doubtful that it will serve its intended purpose

  University essay from Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Author : Ian Jonson; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. How do investors make decisions in commercial real estate? : A qualitative analysis of relationship building and valuation method

  University essay from Jönköping University

  Author : Ian Larsson; Radyar Hamarashid; Ismael Al-Weli; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 3. 3. Where Boundaries are Drawn

  University essay from Lunds universitet/Socialantropologi

  Author : Ian-Sebastian Winther; [2022]
  Keywords : Social anthropology; collective identity; performance; politics; communism; Social Sciences;

  Abstract : In this paper I will be analyzing a Scottish political party and their collective identity. This includes the party’s history and how their collective identity is created by drawing boundaries, as well as showing solidarity. I will be using an anthropological approach and anthropological theory to help define their collective identity. READ MORE

 4. 4. Värderingar som styr den fysiska planeringen i fjällmiljö : en jämförelse mellan Rödkullens planprogram och miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Vera Lundqvist; Olivia Persson; [2022]
  Keywords : Storslagen fjällmiljö; fjällen; rennäring; turism; fysisk planering; värderingar;

  Abstract : De svenska fjällområdena med dess vidsträckta landskap och unika artsammansättning hotas av framtidens klimatförändringar, vilka väntas medföra en förlust av befintliga livsmiljöer. Fjällmiljön hotas även av ett ökat intresse för exploatering. READ MORE

 5. 5. Dagvattenhantering som ger mervärden : en undersökning av två dagvattenanläggningar i Uppsala kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Vera Linn Karlsson; [2022]
  Keywords : dagvattenanläggning; dagvattendamm; dagvattenhantering; dagvattenpark; hållbar utveckling; mervärden; mångfunktionell dagvattenhantering;

  Abstract : Växande städer och ökad nederbörd är ett faktum i dagens samhälle och dagvattenhantering har därför blivit en allt viktigare del av stadsplaneringen. Städernas hårdgjorda ytor försvårar dagvattnets infiltration i marken och risken för översvämningar ökar. READ MORE