Essays about: "icke ackrediterad"

Found 1 essay containing the words icke ackrediterad.

  1. 1. Katten på polikliniken : en jämförelse mellan CFC-ackrediterade och icke ackrediterade kliniker

    University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

    Author : Angelika Ullsten; Caroline Braun; [2019]
    Keywords : katt; hantering; stress; CFC-ackrediterad; icke ackrediterad;

    Abstract : Katten är idag ett vanligt sällskapsdjur men inte en lika vanlig patient på kliniken. En anledning till det är att många kattägare upplever flertalet svårigheter med att ta sin katt till en klinik. READ MORE