Essays about: "idétävling"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the word idétävling.

 1. 1. Loop : ett gestaltningsförslag för en del av Östra kyrkogården i Malmö

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Lisa Mayr; Sunniva Wejlemark; [2021]
  Keywords : begravningsplats; Sigurd Lewerentz; Östra kyrkogården Malmö; gestaltning; kulturhistoria;

  Abstract : Arbetet syftar till att visa hur en del av Östra kyrkogården kan omgestaltas med hänsyn både till befintliga kulturhistoriska och arkitektoniska värden, men också som en modern och framtida plats för sorg och kontemplation. Arbetets ram har satts av en årlig idétävling för landskapsarkitektstudenter som år 2021 har namnet Framtidens minnesplats - Östra kyrkogården i Malmö och arrangeras av Tankesmedjan Movium vid SLU tillsammans med Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund (SKKF), Sveriges Stenindustriförbund samt SLU. READ MORE

 2. 2. Dansa vid min grav : gestaltningsförslag till askgravlunden Linnéan för en vidgad syn på begravningsplatsens användning

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Isa Byström; [2020]
  Keywords : begravningsplats; askgravlund; idétävling; landskapsarkitektur;

  Abstract : Kyrkogårdar har en tradition av att utvecklas efter samhällets rådande behov. Idag är ett sådant behov flexibelt användande på stadens grönytor, då dessa blir allt färre när städerna förtätas. I december 2019 utlystes tävlingen Ge form åt askgravlunden Linnéan i Borås. READ MORE

 3. 3. Människan och havet : gestaltningsidéer för klimatanpassning vid ökade havsnivåer inom ramen för tävlingen Imagine Open Skåne 2030

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Nystedt; Lisa Rönnols; [2017]
  Keywords : havsnivåhöjning; idétävling; Skåne; klimatanpassning; gestaltning;

  Abstract : In this master thesis we aim to create examples on how to develop the climate adaption for increased sea levels in the coastal landscape of Skåne, to not only work as a defence against the sea, but also be combined with social, aesthetic and ecological values. The work results in a design proposal, which was used to compete in the idea competition Imagine Open Skåne 2030. READ MORE

 4. 4. Folds of remembrance : att gestalta en minnesplats

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Diana Holmbom; Erik Wildheim; [2016]
  Keywords : idétävling; minnesplats; park; urban;

  Abstract : Katastrofer är en del av vår vardag. Olika katastrofer sker dagligen runt om i världen. Vissa är pågående och utdragna över lång tid, andra är över på ett ögonblick. Gemensamt för alla katastrofer är att konsekvenserna och sorgen hos de drabbade eller anhöriga finns kvar långt efter det som inträffade. READ MORE

 5. 5. Public space contact in the Södra station area : A place for public life

  University essay from KTH/Arkitektur

  Author : Linda Sofi Bäckstedt; [2014]
  Keywords : södra station area; södra stationsområdet; urban design; urban form; urbanism; architecture; spatial design; urban strategy; densification; södermalm; södra stationsområdet; strategi; stadsbyggnad; förtätning; Södermalm;

  Abstract : Södra station area is a central neigbourhood at Södermalm, that was planned and built during the 1980s. During that time it was one of the largest postmodern urban planning projects in Stockholm. READ MORE