Essays about: "ideell förening"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the words ideell förening.

 1. 1. I Heby pendlar vi hem till hästen : hästprofilering i landsbygdskommuner

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Klas Karin Larsson; [2016]
  Keywords : hästprofilering; livsstilssatsning; kvalitativ innehållsanalys; Heby kommun; kommunal marknadsföring; kommunalt varumärke;

  Abstract : I Sverige har många landsbygdskommuner tampats med en minskande befolkning. Detta har inneburit att de i allt större utsträckning börjat leta efter nya sätt att profilera sig för att locka nya invånare och få befintliga att stanna kvar. Allt mer centralt har blivit att visa den livsstil man kan uppnå på landsbygden. READ MORE

 2. 2. Katalysatorer för landsbygdsutveckling : en studie av Leader Nedre Dalälven 3 och etableringen av den nya programperioden lokalt ledd utveckling genom leadermetoden 2014-2020

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Stina Ernstsson; [2016]
  Keywords : landsbygdsutveckling; Leader; social tillit; governance; rationalitet;

  Abstract : Denna uppsats bygger på en kvalitativ studie av Leader Nedre Dalälven 3. Det är en förening skapad för att jobba med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden 2014-2020, även kallat Leader. READ MORE

 3. 3. Faktorer för lönsam ridskola : intervju med åtta ridskolechefer

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Caroline Bore; Suzanna Lindström; [2015]
  Keywords : ekonomi; ridsport; ideell förening; economy; equestrian sport; nonprofit organization;

  Abstract : Ridning är en av Sveriges största sporter med en halv miljon utövare (SvRF 2014). Cirka en tredjedel av landets invånare kommer enligt Jordbruksverket (2013a) på något sätt i kontakt med hästar. Svenska Ridsportförbundet (SvRF) är ansvarig organisation för sporten och verkar under Riksidrottsförbundet (Risshytt-Collman et al. 2012). READ MORE

 4. 4. Föreningslivets funktion i bygden : en studie av livsstilsföreningars roll som gemensamhetsskapare

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Elin Hermansson; [2015]
  Keywords : ideell förening; föreningsliv; livsstilsförening; socialt kapital; tillit; lokal;

  Abstract : Ideella föreningar är ofta en viktig del av en individs vardag, en möjlighet att finna en meningsfull fritid och möta andra med liknande intressen. I möten med andra människor har vi möjlighet att öka det sociala kapitalet, tilliten vi har till varandra och lära oss nya saker. READ MORE

 5. 5. Medlemmarna i Skånes Potatisodlarförening tycker till : ett beslutsunderlag till styrelsen

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Kristoffer Björkman; [2015]
  Keywords : Skånes Potatisodlarförening; ideell förening; medlemsundersökning; enkät;

  Abstract : Skånes potatisodlarförening är en ideell förening som arbetar för dess medlemmar som består av potatisodlare i södra Sverige. Föreningen arbetar aktivt med att skapa en god ekonomi i odlingen bland dess medlemmar och för att stärka potatisens roll som livsmedel. Föreningen består av ca 150 medlemmar varav ca 120 är aktiva. READ MORE