Essays about: "identitet"

Showing result 1 - 5 of 355 essays containing the word identitet.

 1. 1. The Reclamation of Sami identity and the traces of Swedish colonialism : A qualitative study about the formation of Saminess and Sami identity

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Author : Frida Olofsson; [2020-11-20]
  Keywords : Sami identity; Saminess; Sami people; Indigenous People; identity; Samisk identitet; Samiskhet; Samer; Urfolk; Identitet;

  Abstract : Dat åtsådibme guoradálla gåk Samievuohta ja sámeidentitähtta habbmituvva gå tjalmostahttagåk sámevuohta manna buolvas buolvaj. Giehtja gatjádallama li dahkatum ulmutjij gejna’lsámeduohke ja guoradallam tjato dej tebmaj ma vuojnujin gatjádallamijn. READ MORE

 2. 2. Fälten där livet utspelar sig : en studie av jordbrukets sociala och kulturella betydelser på Västbanken

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Amanda Björksell; [2020]
  Keywords : jordbruk; Palestina; Västbanken; orientalism; identitet; klassificering; olivträd;

  Abstract : Jordbruket är en praktik som i 10 000 år har format samhällens struktur och utveckling. Jordbruket ger försörjning för enskilda hushåll men är även en viktig ekonomisk faktor för många länder. READ MORE

 3. 3. Collective weaving of territories: Exploring diasporic identities with Latin American migrants

  University essay from Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Author : Yénika Castillo Muñoz; [2020]
  Keywords : interaction design; design for decoloniality; decolonial design; Decolonising design; speculative design; chicano feminism; transnational feminism; migration; diasporic identitites; Latin America; codesign;

  Abstract : Den här interaktionsdesign uppsatsen bidrar till en omgående diskussion på Avkoloniserande design. Särskild genom att utforska identiteter i diaspora med latinamerikanska migranter. READ MORE

 4. 4. Ancient Human Reconstructions and aDNA : Is there an ethical dilemma?

  University essay from Uppsala universitet/Arkeologi

  Author : Anna Sointula; [2020]
  Keywords : Human and Facial reconstructions; Ethics; Ethnicity; Race; Cultural identity; Archaeogenetics; aDNA; Människo och ansiktsrekonstruktioner; Etik; Etnisitet; Ras; Kulturell Identitet; Arkeogenetik; aDNA;

  Abstract : In recent years, archaeogenetic studies have been widely discussed in popular media and they have raised many questions, especially regarding cultural identity and ethnicity. This thesis discusses reconstructions based on ancient human remains and how they are related to the current academic hegemony and political circumstances in Europe. READ MORE

 5. 5. Hamnparken i Nyköping : ett gestaltande arbete

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Karolina Östberg; [2020]
  Keywords : hamnpark; vatten; bad; identitet; kopplingar;

  Abstract : Planering för industriomvandlingsprojekt och de grönytor som ofta finns i anslutning till dessa blir allt vanligare. Vill man få en unik och därmed mer uppskattad och hållbar plats efter omvandlingen är det av stor vikt att platsens identitet inte går förlorad, dels ur ett hållbarhetsperspektiv men också ur ett invånar- och besöksperspektiv. READ MORE