Essays about: "identitet"

Showing result 1 - 5 of 335 essays containing the word identitet.

 1. 1. Fälten där livet utspelar sig : en studie av jordbrukets sociala och kulturella betydelser på Västbanken

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Amanda Björksell; [2020]
  Keywords : jordbruk; Palestina; Västbanken; orientalism; identitet; klassificering; olivträd;

  Abstract : Jordbruket är en praktik som i 10 000 år har format samhällens struktur och utveckling. Jordbruket ger försörjning för enskilda hushåll men är även en viktig ekonomisk faktor för många länder. READ MORE

 2. 2. How does the degree of anonymity affect our morals? : A study examining behavioural changes in online communication

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Johanna Simfors; Rasmus Rudling; [2020]
  Keywords : Anonymity; Morals; Deindividuation; Social Experiment; Online Communication;

  Abstract : Humans have found ways to communicate with each other since the beginning of time. However, the way we communicate has changed over the years. Today we can communicate with people from all over the world by employing digital technologies, and this can sometimes be done without revealing individuals’ actual identity. READ MORE

 3. 3. Globala mål på lokal nivå : agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling via leadermetoden

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Oscar Kanzler; [2020]
  Keywords : governance; nätverk; identitet; Agenda 2030; globala målen; Leader Upplandsbygd; leadermetoden; hållbar utveckling;

  Abstract : Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder antagit. Målen är globala till sin natur och syftar till att ge en övergripande riktning. Dessa mål måste därför brytas ned på nationell nivå för att kunna implementeras i en nationell handlingsplan. READ MORE

 4. 4. Håga in context – An analysis of the Håga complex in the Bronze Age landscape of the Mälar Valley region

  University essay from Uppsala universitet/Arkeologi

  Author : Rachel Elliott; [2020]
  Keywords : Håga complex; King Björn’s mound; Bronze Age; Middle Sweden; Mälar Valley region; ritual landscapes; ritual practice theory; Hågakomplexet; Kung Björns hög; bronsåldern; Mellansverige; Mälardalen; rituell landskapet; rituellpraktiksteori;

  Abstract : The Bronze Age in Middle Sweden is characterized by several key sites and monuments which have been interpreted by previous research to play an overarching role in the elite ruling system in the Mälar Valley region. King Björn’s mound (a.k.a. READ MORE

 5. 5. Managing Multicultural Teams in Generation Global : a case study on MobileIron

  University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Claudia Madero; [2020]
  Keywords : multicultural teams; management; cultural intelligence; CQ; global identity;

  Abstract : To cope with increasing demands and competition in the ever-growing global market, organizations have been increasing the use and formation of multicultural teams (MCTs). Though advantageous in numerous aspects, MCT literature lays significant focus on the struggles in managing communication and cohesion in these teams. READ MORE