Essays about: "illustrationsplan"

Showing result 1 - 5 of 34 essays containing the word illustrationsplan.

 1. 1. Det illustrativa planspråket : det gemensamma planspråket inom illustrationsplaner

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Julia Wahlström; [2022]
  Keywords : illustrationsplan; situationsplan; symbol; formspråk; landskapsarkitektur; ritteknik; illustration; plan;

  Abstract : I detta arbete granskas olika illustrationsplaner för att undersöka huruvida illustrationsplaner har ett gemensamt planspråk. Många plandokument inom stadsplanering och landskapsarkitektur har riktlinjer eller regler på hur olika element inom planen ska illustreras. READ MORE

 2. 2. Egnahemsträdgårdar : en jämförelse mellan dåtida och nutida stilideal och växtval

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Cecilia Öberg; [2022]
  Keywords : egnahemsträdgård; stilideal; illustrationsplan; växtmaterial;

  Abstract : I en egnahemsträdgård, i början på 1900-talet i Sverige, skulle de boende kunna odla sin egen mat vid sidan om sin huvudsakliga inkomst som skedde på arbetet. Tanken var att dessa trädgårdar till stor del skulle förse de boende med egenodlad frukt, bär och grönsaker. READ MORE

 3. 3. Gestaltningsförslag för utemiljön vid samfälligheten Fläderblomman : med utgångspunkt social hållbarhet och ståndortanpassat växtmaterial

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Camilla Magnusson; Susanna Mikkonen Lundahl; [2021]
  Keywords : social hållbarhet; ståndortanpassad design; hållbar design; förbättrad boendemiljö; gestaltning av utemiljö;

  Abstract : I det här examensarbetet undersöks hur utemiljön på samfällighetsområdet Hofterup- Fläderblomman kan bli grönare och mer varierad än vad den är idag. Frågeställningen som besvaras är om boendevärdet på Fläderblomman kan ge en bättre social hållbarhet genom att tillföra mer växtlighet samt vilka växter som är lämpliga för platsens ståndort. READ MORE

 4. 4. HÄLJARPS LYCKOR : ett stationsnära boende

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Anette Andersson; [2021]
  Keywords : järnvägsstation; stationsnära planering; hållbar bebyggelse; utvecklingsområde; Häljarp; stationsort;

  Abstract : Idag reser vi allt mer och allt längre både privat och till vardags. Vårt utökade geografiska rörelsemönster har minskat antalet lokala arbetsmarknader. En allt mer sammankopplad region ger möjlighet för människor att bo i den mindre orten men ändå ha tillgång till flera arbetsmarknader i olika kommuner. READ MORE

 5. 5. Växtgestaltning i vinterstäder : estetik och funktion i kalla klimat

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anton Axelsson; [2020]
  Keywords : design; kallt klimat; vinterstäder; växtgestaltning;

  Abstract : Städer med kalla och mörka vintrar utmanar både dess växtlighet och befolkning. Människor besväras både fysiskt och psykiskt av utmanande vinterväder i form av kalla vindar, stora mängder snö och mörker. READ MORE