Essays about: "imaging-in-flow cytometry"

Found 1 essay containing the words imaging-in-flow cytometry.

  1. 1. Machine learning-assisted image analysis and metabarcoding for monitoring of plankton in the seas surrounding Sweden

    University essay from KTH/Industriell bioteknologi

    Author : Karin Garefelt; [2023]
    Keywords : Imaging FlowCytobot; imaging-in-flow cytometry; plankton imaging; convolutional neural network; metabarcoding; Imaging FlowCytobot; flödesmikroskopi; övervakning av plankton; konvolutionella neuronnät; DNA-streckkodning;

    Abstract : I miljöövervakningen av haven runt Sverige har manuell mikroskopi av plankton länge varit den huvudsakliga tekniken för att övervaka växtplanktonbestånden och algblomningar. Nya tekniker utvärderas, men det är inte känt hur resultaten från de nyare teknikerna relaterar till varandra. READ MORE