Essays about: "immobilized"

Showing result 1 - 5 of 39 essays containing the word immobilized.

 1. 1. Kemisk immobilisering av älg, brunbjörn och gråvarg

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Elin Engerström; [2018]
  Keywords : immobilisering; älg; brunbjörn; varg;

  Abstract : Att immobilisera vilda djur har gjorts under tusentals år genom fysiska metoder men även med kemiska metoder. Idag är kemisk (farmakologisk) immobilisering ett viktigt redskap vid bevarande- och forskningsprojekt för att öka säkerheten både för djur och människor. READ MORE

 2. 2. Nanolithography with molecules using advanced scanning probe microscopy methods

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Author : Johan Jirlén; [2018]
  Keywords : cSPL; AFM; nanolithography; enzyme; starch; amylase; immobilization;

  Abstract : The possibilities of novel catalytic scanning probe lithography (cSPL) on starch using α-amylase was investigated. For this thin homogeneous layers of starch with good coverage were prepared by spin coating a starch solution on a silicon base. READ MORE

 3. 3. The Expression, Purification and Characterization of Ebola Virion Protein 24 and Karyopherin Alpha 5

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Author : Marina Obaid; [2018]
  Keywords : Ebolavirus; filovirus; VP24; KPNA5; IMAC;

  Abstract : Ebolavirus (EBOV) is a single stranded RNA virus that causes haemorrhagic fever in humans and other mammals. The EBOV encodes 7 proteins, NP, L, VP30, VP35, VP40, GP and VP24. VP24 is believed to be one of the EBOV proteins that causes the extreme virulence of the pathogen. READ MORE

 4. 4. Engineering of 3 methylaspartate ammonia-lyases for biobased adipic acid production

  University essay from Chalmers tekniska högskola/Institutionen för biologi och bioteknik

  Author : Robin Van Havere; [2017]
  Keywords : ;

  Abstract : The current traditional adipic acid production is a highly polluting process. Researchers have been  studying bio‐based pathways to produce adipic acid in an environmentally sustainable way. One of  these bioprocesses could involve the use of a metabolic pathway to produce adipic acid from lysine. READ MORE

 5. 5. Kan enbart ögonparametrar användas för bedömning av narkosdjup vid dissociativ anestesi hos katt?

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Ellinor Nordberg; [2017]
  Keywords : dissociativ anestesi; katt; ögonreflexer; ögonparametrar; narkosdjup; dissociative anesthesia; cat; eye reflexes; eye parameters; anesthetic depth;

  Abstract : På djursjukhus och djurkliniker sövs patienter ofta genom dissociativ anestesi för att exempelvis utföra kastration av friska han- och honkatter. Dissociativa anestetika framkallar kirurgisk anestesi som varar i upp till en timme, och är därför lämpat för kortare ingrepp som kastrationer eller sårvård. READ MORE