Essays about: "immunitet"

Showing result 1 - 5 of 44 essays containing the word immunitet.

 1. 1. SARS-CoV-2 hos mink i Sverige : sammanställning och analys av övervakningsresultat från två säsonger

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Angelica Johansson; [2022]
  Keywords : SARS-CoV-2; mink; Sverige; serologi; ELISA;

  Abstract : SARS-CoV-2 orsakar sjukdomen covid-19 hos människor men kan även smitta från människor till vissa djurarter, däribland mink. Det finns erfarenheter från utbrott i minkbesättningar i flera länder som visat att smittspridningen bland minkar skett snabbt när smittan introducerats till en besättning, eftersom minkar är mycket mottagliga för SARS-CoV-2 samt lever under förhållanden av relativt hög djurdensitet på pälsdjursgårdar. READ MORE

 2. 2. Immunitet mot bovint respiratoriskt syncytialt virus efter naturlig infektion : antikroppskinetik efter primärinfektion samt efter återinfektion fyra år senare

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Jari Siltenius; [2022]
  Keywords : Bovint respiratoriskt syncytialt virus; immunitet; ELISA; IgG1; virusneutraliserande antikroppar;

  Abstract : Bovint respiratoriskt syncytialt virus (BRSV) kan orsaka allvarlig luftvägssjukdom hos nötkreatur och är vanligt förekommande i svenska nötkreatursbesättningar. Sjukdomsförloppet kan vara subkliniskt, ge milda symptom eller orsaka svår sjukdom med dödlig utgång. READ MORE

 3. 3. Parasitbörda hos betande lamm : relaterat till avmaskning och avvänjningsålder

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Mathilda Petersson; [2022]
  Keywords : mag-tarmparasiter; får; förstagångsbetande lamm; PGE; EPG; avvänjningsålder; avmaskning; tillväxt;

  Abstract : Mag-tarmparasiter är ett kostsamt och energikrävande problem vilket varje fårlantbrukare behöver hantera. I Sverige är de vanligaste parasiterna Teladorsagia circumcincta, Trichostrongylus spp. och Haemonchus contortus. READ MORE

 4. 4. Uttrycksnivåer för interleukin-2 (IL-2)-mRNA och -protein hos Nova Scotia duck tolling retriever

  University essay from SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Author : Siri Johansson; [2021]
  Keywords : IMRD; cytokin; immunmedierad reumatisk sjukdom; NSDTR; tollare; tollarsjuka; auto-immunitet; hund; ELISA; RT2-PCR;

  Abstract : Immunmedierad reumatisk sjukdom (IMRD) är en autoimmun sjukdom med ökad predisponering hos rasen Nova Scotia duck tolling retriever, också känd som tollare. IMRD, som är en del i den så kallade tollarsjukan, karakteriseras främst av smärta och stelhet i leder samt oftast positivt test avseende autoantikroppar (ANA). READ MORE

 5. 5. UN Transitional Administrations: enjoying immunity or impunity? : A legal study on UN Transitional Administrations and their post-colonial impact on victims’ access to justice

  University essay from Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Author : Viktoria Tomsson; [2021]
  Keywords : UN Transitional Administration; UN Peacekeeping forces; UN Peacekeepers; Postcolonialism; War crimes; Immunity; Victim s rights; FN:s fredsbevarande styrkor; FN-soldater; postkolonialism; Brott mot mänskligheten; Immunitet; Brottsoffers rättigheter;

  Abstract : United Nations peacekeeping forces and operations, have long had a history of crimes against civilians by its personnel, not least concerning crimes of sexual exploitation and abuse. While human rights violations are grave despite their origin, there is a specific element of impunity and distrust when the same people who comes to ‘protect’, are the same people who become perpetrators. READ MORE