Essays about: "immunmedierad trombocytopeni"

Found 4 essays containing the words immunmedierad trombocytopeni.

 1. 1. Djuromvårdnad vid trombocytopeni hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Agnes Lundholm; Emelie Johansson; [2021]
  Keywords : behandling; blödning; eftervård; immunmedierad trombocytopeni; immunmedierad trombocytopeni purpura; IMT; IMTP; intensivvård; ITP; omvårdnad;

  Abstract : Trombocytopeni är ett sjukdomstillstånd som orsakar koagulationsrubbningar vilket kan leda till allvarliga och ibland livshotande konsekvenser. Dödligheten hos hundar med trombocytopeni varierar mellan olika studier och prognosen kan påverkas av bakomliggande orsak och svar på vald behandling. READ MORE

 2. 2. Immunmedierad trombocytopeni hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Emelie Johansson; [2014]
  Keywords : immunmedierad trombocytopeni; hund; trombocytbundna antikroppar; idiopatisk trombocytopen purpura; antinukleära antikroppar; ; idiopatisk trombocytopen purpura; immune-mediated thrombocytopenia; dog; canine; anti-platelet antibodies; antinuclear antibodies; idiopathic thrombocytopenic purpura;

  Abstract : Immunmedierad trombocytopeni (IMT) är en vanlig rubbning i primära hemostasen och uppstår som en konsekvens av för tidig destruktion av trombocyter (blodplättar). Denna destruktion beror på en ökad produktion av trombocytbundna antikroppar (platelet-bound antibodies, PBA) som binder in till antigen i trombocytväggen. READ MORE

 3. 3. Bovin neonatal pancytopeni, vad ligger bakom sjukdomen?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Karolina Sjöberg; [2012]
  Keywords : bovin neonatal pancytopeni; trombocytopeni; benmärgsaplasi; vaccin; MHC klass I;

  Abstract : Bovin neonatal pancytopeni (BNP) är en ny sjukdom som rapporterades första gången 2007. Sjukdomen yttrar sig som en kraftigt ökad blödningstendens hos kalvar yngre än en månad och leder oftast till döden hos de drabbade djuren. Karaktäristiskt för sjukdomen är perifer trombocytopeni och leukocytopeni tillsammans med benmärgsaplasi. READ MORE

 4. 4. Immunmedierad hemolytisk anemi hos hund : en retrospektiv studie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Mirja Voudinmäki; [2007]
  Keywords : IMHA; anemi; hemolytisk anemi;

  Abstract : Immune-mediated haemolytic anaemia (IMHA) is an immune-mediated destruction of erythrocytes and is one of the most common haematological diseases diagnosed in dogs. The haemolysis is a type II immunoreaction and is initiated by IgG or IgM antibodies or complements. This retrospective study includes 63 dogs suffering from primary IMHA. READ MORE