Essays about: "immunology"

Showing result 1 - 5 of 15 essays containing the word immunology.

 1. 1. Immunologin bakom svår ekvin astma

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Sara Andersson; [2019]
  Keywords : svår ekvin astma; RAO; mild eller måttlig ekvin astma; immunologi;

  Abstract : Svår ekvin astma (SEA) är en kronisk luftvägssjukdom och den vanligaste orsaken till kronisk hosta hos hästar i tempererat klimat. Oftast är hästarna som drabbas äldre än sju år och svårighetsgraden kan variera från träningsintolerans till allvarlig dyspné. READ MORE

 2. 2. Is it possible to improve the bovine immune response to mastitis using immunogenetics?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Emelie Björnhagen; [2019]
  Keywords : bovine; immunology; genetics; breeding; mastitis;

  Abstract : Mastitis is a major problem for cows all over the world. For decades selection against mastitis has been performed through direct and indirect selection. Favorable outcomes of reduced mastitis incidence include: Economic gains, reduced use of antibiotics as well as improved animal welfare. READ MORE

 3. 3. Immunsvarets roll vid utveckling av felin infektiös peritonit

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Lovisa Jönsson; [2016]
  Keywords : felin infektiös peritonit; FIP; immun; katt; feline infectious peritonitis; immune; cat;

  Abstract : Felin infektiös peritonit (FIP) orsakas av ett coronavirus vid namn felint infektiöst peritonitvirus (FIPV). Det är en komplex och svårdiagnosticerad sjukdom som delas in i två former – torr och våt form. Torr FIP ger granulom i olika vävnader och symptomen varierar beroende på drabbat område. READ MORE

 4. 4. Handling methods of laboratory mice and rats

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Frida Lydén; [2016]
  Keywords : handling methods; mice; rats; welfare; laboratory routines;

  Abstract : Stress and anxiety in laboratory mice and rats can affect not only their welfare, but also research results. It is also known that daily routines such as handling can be stressful. READ MORE

 5. 5. Påverkar hundens mikrobiota immunförsvaret och kan det utnyttjas terapeutiskt?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Lovisa Aune; [2016]
  Keywords : mikrobiota; immunologi; immunförsvaret; probiotika; Tregs; Foxp3; IgA; Cd11c; immunology; immune system; probiotics;

  Abstract : .... READ MORE