Essays about: "immunology"

Showing result 1 - 5 of 18 essays containing the word immunology.

 1. 1. Production and validation of anti-HCV antibodies for viral neutralization

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Megan Olga García Mark; [2020]
  Keywords : Cloning; antibody; infection; HCV; IgG production; molecular biology; cell factory; plasmid design; immunology;

  Abstract : Hepatitis-C Virus (HCV) remains the leading cause of liver transplant in the US and the UK, and the World Health Organization (WHO) estimates that 71 million people are infected worldwide. A vaccine would drastically impact the healthcare-associated burdens that HCV causes globally. READ MORE

 2. 2. Development and comparison of bioanalytical methods to measure free analyte

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Author : Alma Pihlblad; [2020]
  Keywords : Biotechnology; immunoassay; Gyrolab; ELISA; immunology; free analyte; overestimation; affinity; Avastin; bevacizumab; Lucentis; ranibizumab; VEGF; pharmacokinetic; pharmacodynamic;

  Abstract : Free analyte is measured to be able to understand the pharmacological effects of a drug in the body, the binding to its ligand, and the effective drug level among other things. Thereby, it is important with correct measurements of free analyte, although it is not that easy to achieve since overestimations can occur. READ MORE

 3. 3. Berikning för hundar i hundhem : en kombinerad litteratur och enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Johanna Stenfelt; [2020]
  Keywords : hund; beteende; välfärd; kronisk stress; kortisol;

  Abstract : Kronisk stress är ett stort välfärdsproblem som årligen drabbar miljontals hundar i hundhem världen över. Social isolering, brist på kontroll och förutsägbarhet, höga ljudnivåer, begränsat utrymme och brist på variation är alla exempel på stressorer som hunden måste hantera under sin tid i hundhemmet. READ MORE

 4. 4. Immunologin bakom svår ekvin astma

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Sara Andersson; [2019]
  Keywords : svår ekvin astma; RAO; mild eller måttlig ekvin astma; immunologi;

  Abstract : Svår ekvin astma (SEA) är en kronisk luftvägssjukdom och den vanligaste orsaken till kronisk hosta hos hästar i tempererat klimat. Oftast är hästarna som drabbas äldre än sju år och svårighetsgraden kan variera från träningsintolerans till allvarlig dyspné. READ MORE

 5. 5. Is it possible to improve the bovine immune response to mastitis using immunogenetics?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Emelie Björnhagen; [2019]
  Keywords : bovine; immunology; genetics; breeding; mastitis;

  Abstract : Mastitis is a major problem for cows all over the world. For decades selection against mastitis has been performed through direct and indirect selection. Favorable outcomes of reduced mastitis incidence include: Economic gains, reduced use of antibiotics as well as improved animal welfare. READ MORE