Essays about: "impedans"

Showing result 1 - 5 of 30 essays containing the word impedans.

 1. 1. Towards a tunable, wide-band acoustic transducer operating in the quantum regime.

  University essay from KTH/Tillämpad fysik

  Author : Abel Hugot; [2022]
  Keywords : Hybrid quantum systems; Acoustics; Impedance matching; SQUIDs; Hybrida kvantsystem; Akustik; Impedansanpassning; SQUIDs.;

  Abstract : In the past decade we have seen fast development of new quantum technologies that promise to revolutionise communications and computing. Many different routes are explored to physically implement such quantum technologies. Among others, we can mention superconducting circuits, spin-based devices and photonic devices. READ MORE

 2. 2. Corrosion protection of aluminum coated with a polymer matrix in presence and absence of conductive polymer

  University essay from KTH/Ytbehandlingsteknik

  Author : Mohamed Hassan Abdi; [2021]
  Keywords : Corrosion protection; Barrier coating; Conductive polymer; Electrochemical impedance spectroscopy; Atomic force microscopy; Korrosionsskydd; Barriär beläggning; Ledande polymer; Elektrokemisk impedans spektroskopi; Atomkraftmikroskopi;

  Abstract : Aluminium och aluminiumlegeringar har ganska bra korrosionsbeständighet, men dessa material kan fortfarande korrodera. Metallkorrosion är aldrig önskvärt och det kan leda till katastrofala resultat i olika branscher och applikationer. READ MORE

 3. 3. Investigation of Battery Parameters for Li-ion Battery State of Health Estimation

  University essay from KTH/Kemiteknik

  Author : Camilla Söderhielm; [2021]
  Keywords : Lithium-ion battery; State of Health; low-temperature ageing; high-temperature ageing; ageing mechanisms; Litiumjonbatteri; hälsotillstånd; lågtemperaturåldring; högtemperaturåldring; åldringsmekanismer;

  Abstract : Miljöpåverkan från konventionella förbränningsmotorer har bidragit till en övergång till elmotorer. I denna övergång spelar litiumjonbatterier en viktig roll som energilagringssystem, men på grund av sin reaktiva kemi kan de utgöra en säkerhetsrisk. READ MORE

 4. 4. Passive estimation of supply impedances at the meterpoint

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Zhanzhan Liu; [2021]
  Keywords : Impedance estimation; Loop theory; System fault detection; Impedansuppskattning; Loopteorin; Systemfelupptäckt;

  Abstract : Modern digital energy meters are installed between the distribution network and customers. Network operators and customers can use those meters to monitor electrical parameters, i.e., voltages and currents and to calculate statistics such as RMS value, fundamental Fourier component, etc. READ MORE

 5. 5. Li-ion titanate technology for SLI battery applications in commercial vehicles

  University essay from KTH/Kemiteknik

  Author : Liliya Vasilevich; [2021]
  Keywords : Lithium-titanate battery LTO ; overdischarge; battery testing; KERS; heavy-duty vehicles; Litium titanat batteri LTO ; överurladdning; batteritestning; KERS; tunga fordon;

  Abstract : Litiumjon-batterier har blivit väldigt populära för tillämpning i fordon. Den här teknologin har fler olika kemier att erbjuda som kontinuerligt förbättras. Litium-titanat-oxid-batterier använder (LTO) LTO som anod och erbjuder långt cyklingsliv samt minskar risk för SEI-bildning och litiumplätering. READ MORE