Essays about: "import and export"

Showing result 6 - 10 of 124 essays containing the words import and export.

 1. 6. Evaluation of Strategies for the Integration of Building Information Modelling (BIM) with Simulation of Fires in Enclosures

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Author : Silvia Parra Diettes; [2019]
  Keywords : Building Information Modelling; Simulation of Fires; Computational Fluid Dynamics; Fire Dynamics Simulator; Thermal properties; Industry Foundation Classes; Technology and Engineering;

  Abstract : Computational Fluid Dynamics (CFD) is the study of fluid flows for the analysis of phenomena by scenarios simulated in a computer-based environment. One of the most well-known CFD simulation packages in the fire safety field is Fire Dynamic Simulator (FDS). READ MORE

 2. 7. The Impact of the China Shock on Employment Levels in Central Europe

  University essay from Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Author : Laura Albers; [2018]
  Keywords : China Shock; Central Europe; employment; international trade; Business and Economics;

  Abstract : The coexisting rise of China and Central European economies in the early 2000s as respectively the “Factory of the World” and the “Factory of Europe” raises the question whether Central Europe has either benefited from, or been harmed by the rise of China. This thesis therefore investigates the impact of the China shock on employment levels in Central Europe between 2000 and 2014. READ MORE

 3. 8. Long-term Specialization and Trade Flow Patterns of Heavy Industrial and Light Industrial Goods: A Comparative Analysis of Anglophone and Nordic countries

  University essay from Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Author : Annika Luginsland; [2018]
  Keywords : Trade Specialization; CO2 emissions; Heavy and Light Industry; Economic Development; Natural Resources; Business and Economics;

  Abstract : Recent studies focusing on the analysis of emissions embodied in trade have shown that high-income countries are increasingly becoming net importers of emissions. This is commonly explained by the economies’ changing trade specialization in heavy and light industrial goods. READ MORE

 4. 9. Artificiell insemination och embryotransfer hos hund

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Sofie Kieri; [2018]
  Keywords : assisterad reproduktionsteknologi; artificiell insemination; embryotransfer; hund;

  Abstract : Denna litteraturstudie syftar till att beskriva artificiell insemination (AI) och embryotransfer (ET) för hund. Den tar upp vad det finns för olika alternativ vid AI och jämför dessa med varandra. För ET är syftet att titta närmare på hur långt forskningen har kommit inom området och ta upp möjligheter och svårigheter med ET hos hund. READ MORE

 5. 10. Svensk quinoa : svensk quinoaodling och dess egenskaper som alternativ gröda

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Amanda Wahlström; Sofia Samuelsson; [2018]
  Keywords : nya grödor; svenskodlat; saponiner; växtföljd; nordiskt klimat;

  Abstract : Quinoa är idag känd som en gröda riklig på protein. Att befolkningsmängden i världen växer gör att vi står inför en utmaning att kunna producera mat till en stor grupp av människor. Sverige har som känt bra mark att kunna odla på och detta måste utnyttjas. READ MORE