Essays about: "import"

Showing result 1 - 5 of 391 essays containing the word import.

 1. 1. FruitChain Revolution? - Trustworthiness of information along the physical fruit supply chain for Swedish actors importing fresh fruit from outside Europe and how Blockchain provides potential solutions

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Christian Bremer; Carl-Philip Lindqvist; [2019-07-02]
  Keywords : Blockchain technology; Trust; Fruit Supply Chain Management; Fruit Import;

  Abstract : MSc in Logistics and Transport Management.... READ MORE

 2. 2. Oil Price and Sector Returns : An International Analysis on the role of Oil Dependency in the Financial Sector

  University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Victor Babakhani; Aalhuizen Christoffer; [2019]
  Keywords : Oil Price; Sector return; Oil; Systematic Risk; Sustainable Development; Finance;

  Abstract : Olja har under det förgångna seklet varit en av industrialiseringens stöttepelare. Idag, med omfattande satsningar inom hållbar utveckling så är inverkan av oljan högt aktuellt och inom en snar framtid kan den se en påtaglig nedbringa även om det har visats att dess relevans kommer kvarstå åtminstone fram till 2040. READ MORE

 3. 3. Import penetration from China and its effect on manufacturing employment in the OECD countries

  University essay from Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Author : Hanna Hellberg; Ludvig Mannerson; [2019]
  Keywords : China; Import penetration; OECD; trade; manufacturing; Business and Economics;

  Abstract : China has ever since the 1990s emerged as a manufacturing superpower, following its liberalized trade reforms and its entrance to the World Trade Organization. This has caused China to expand their exports substantially, in particular to the OECD countries. READ MORE

 4. 4. Hur antibiotikaanvändningen i animalieproduktionen kan leda till resistenta bakterier på kött

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Emma Nilsson; [2019]
  Keywords : antibiotika; resistens; animalieproduktion; kött;

  Abstract : Antibiotikaresistensen ökar globalt och är ett stort samhällsproblem redan idag. Animalieproduktionen använder en stor del av världens antibiotika och bidrar på så sätt till en ökad re-sistensutveckling. READ MORE

 5. 5. Inequality and Trade: Import Penetration from China and Income Inequality in Europe

  University essay from Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Author : Kristina Pavlovic Hein; [2019]
  Keywords : Business and Economics;

  Abstract : .... READ MORE