Essays about: "importance of Inventory management"

Showing result 1 - 5 of 71 essays containing the words importance of Inventory management.

 1. 1. Artdiversitet och metoder för att främja artdiversitet : svenska kommuner och deras inställning till artdiversitet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sara Wiman; [2020]
  Keywords : artdiversitet; mångfald; stadsträd; trädinventering; trädplan;

  Abstract : Att träd överlag har en enorm betydelse för människors psykiska och fysiska välmående är uppenbart. Utöver att träd bidrar med olika hälsoaspekter skapas också attraktiva boende- och arbetsmiljöer, de levererar också ovärderliga ekosystemtjänster och bidrar med temperaturreglering, koldioxidupptag samt tar hand om luftföroreningar (Costanza et al. READ MORE

 2. 2. Multi-Agent System for Coordinated Defence

  University essay from KTH/Matematisk statistik

  Author : Otto Åkerström; [2020]
  Keywords : Statistics; Applied Mathematics; Artificial Intelligence; Machine Learning; Reinforcement Learning; Multi-Agent; Coordinated Defence; Statistik; tillämpad matematik; artificiell intelligens; maskininlärning; förstärkt inlärning; Multiagent; koordinerat försvar;

  Abstract : Today defence systems are becoming more complex as technology advances and it is of great importance to explore new ways of solving problems and keep national defence current. In particular, Artificial Intelligence (AI) is used in an increasing number of industries such as logistic solutions, inventory management and defence. READ MORE

 3. 3. Utvärdering av miljökvaliteter i utemiljö vid barn- och ungdomspsykiatrisk akutmottagning

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sofia Ahnesjö; [2019]
  Keywords : Trädgårdar i vårdsammanhang; Utemiljö vid vårdinrättningar; evidensbaserad design; barn- och ungdomspsykiatri; hälsoträdgårdar;

  Abstract : Trädgårdar och natur har visat sig ha positiva hälsoeffekter bland annat på stress. Förr var sjukhusets placering viktig med hänsyn till att det skulle finnas tillgång till vacker natur. Inom psykiatrin var trädgårdar och trädgårdsterapi en del av behandlingen och ansågs kunna lindra ångest. READ MORE

 4. 4. Svårskötta gräsmattor i urban miljö : förutsättningar, problem och möjligheter

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Gustav Axell Johansson; [2019]
  Keywords : Svårigheter för gräsmattan i urban miljö; Alternativ till gräsmattan på små ytor;

  Abstract : Gräsmattan har under en stor del av historien använts som ett smycke i trädgårdar likt perenner eller buskar. Innan gräsklipparen uppfanns på 1800-talet begränsade skötselintensiteten dess utbredning men har under 1900-talet fram till idag blivit en stor del av den urbana miljön, i vissa städer upp till 70% av grönytorna (Stewart, 2009). READ MORE

 5. 5. The relative importance of beavers (Castor fiber) and browsers on the recruitment of broad-leaved trees in riparian areas

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Author : Matilda Karlsson; [2019]
  Keywords : beaver; Castor fiber; ungulates; herbivory; broad-leaved; riparian; conservation management;

  Abstract : Managed forest landscapes in Sweden are dominated by boreal coniferous forest and are deficient in broad-leaved trees. Both beavers (Castor fiber) and ungulate browsers prefer broad-leaved trees to conifers, and the interaction between multiple herbivores may have a considerable impact on the recruitment of deciduous trees in riparian areas. READ MORE