Essays about: "importance of Service"

Showing result 1 - 5 of 556 essays containing the words importance of Service.

 1. 1. Exploring Drug Practitioners' Perspectives of Roles within a UK and Swedish Drug Treatment Service

  University essay from Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Author : Alistair Waterhouse; [2020]
  Keywords : Drug treatment; policies; practice; social constructionism;

  Abstract : This research study aims to draw comparisons on similarities and differences in how drug treatment practitioners perceive and conduct their therapeutic roles working in UK and Swedish drug treatment services. Previous research shows that global ideologies influence national policies that then influence drug treatment practitioners in how they conduct their work. READ MORE

 2. 2. Ungdomars perspektiv på landsbygd och lantbruk : en studie bland gymnasieelever i Sala kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Tilda Magnusson; [2020]
  Keywords : kognitiv karta; livsstil; landsbygd; lantbruk; mentimeter; ungdomar;

  Abstract : Framtida generationers uppfattning av landsbygden som plats att bo och arbeta på har en stor betydelse i debatten om framtidens livsmedelsproduktion, men också för Sveriges landsbygder. Kommande generationer måste ha ett intresse av att bo och arbeta på landsbygden om hela Sverige ska leva. READ MORE

 3. 3. Ny grönska på väg : hur en gata kan omvandlas till ett spännande parkstråk

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Signe Winkler; [2020]
  Keywords : parkstråk; förtätning; urbana parker; hållbar utveckling;

  Abstract : Som Sveriges snabbast växande storstad är Malmö en stad i förändring. På Malmö stads hemsida beskrivs ambitioner som att “Malmö ska vara en nära, tät, grön och funktionsblandad stad” och att “staden i huvudsak ska växa inåt, för god resurshushållning” (Malmö stadsbyggnadskontor, 2017). READ MORE

 4. 4. Exploring Voice-Controlled System : Services and Consumer Preferences towards future usage within the Food Industry

  University essay from Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Author : Parflo Jennifer; Georgi Sofroniev; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : As voice assistants and voice-controlled devices continue to gain traction, companies worldwide are exploring the potentials that voice-controlled systems can offer - an ability to connect with users, drive customer attraction, gain market share, and build valuable relationships with market segments. Voice systems shift the interactions from human-based interaction or manually input to a process bound to electronic devices and channels. READ MORE

 5. 5. Integration of renewable energy storage into wind power plants in France

  University essay from KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Author : Sarah Andree Denise Marie Watrin; [2020]
  Keywords : ;

  Abstract : One of the main challenges with increasing renewable energy share in electricity distribution networks is the regulation of power quality and reliability due to the intermittent nature of certain renewable energy resources. In particular, in the cases of increased share of wind and solar power generation systems in electricity networks. READ MORE