Essays about: "importance of development administration"

Showing result 1 - 5 of 36 essays containing the words importance of development administration.

 1. 1. The effect of probiotic administration on piglets perfor-­ mance and intestinal microbiota

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Alma Eriksson; [2019]
  Keywords : Lactobacillus plantarum; Lactobacillus reuteri; weaning; microbiota; intestinal development; gastro intestinal tract;

  Abstract : Piglets are born with an undeveloped immune system and without a developed microbiota in their gastro intestinal tract. Early establishment of the microbiota is important for a good intestinal function but also immunologic maturation. READ MORE

 2. 2. Enkätundersökning om Borås Stads skolskogar

  University essay from SLU/School for Forest Management

  Author : Johannes Svensson; [2018]
  Keywords : utomhuspedagogik; barns hälsa; skapande skolskog;

  Abstract : As a thesis, I have conducted a survey in collaboration with the technical administration Borås city, which deals with examining elementary schools and preschools use of school forests. And look at how it can develop in the future to better match the educational activities. READ MORE

 3. 3. Stationsetableringens effekter och medförda värden i mindre orter : en studie om Veinge i Laholms kommun

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sofia Kamf; [2018]
  Keywords : stationssamhälle; platsidentitet; regionförstoring; tillgänglighet; regiontillhörighet; tågstopp; kommunikationer; hållbar utveckling;

  Abstract : Det här arbetet belyser stationsetableringens roll i mindre orter. En stationsetablering skapar inte bara nya förutsättningar i form av förbättrad kollektivtrafik, utan skapar också möjlighet till andra former av utveckling, både lokalt i orten, men också regionalt i omlandet. READ MORE

 4. 4. Varför grundvaccinera hundar?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Anna Hedenskog; [2018]
  Keywords : vaccin; hund; valpsjuka; hundens parvovirus; infektiös hepatit;

  Abstract : Vaccin efterliknar naturliga patogener och bidrar till bildande av immunologiskt skydd. Det ideala vaccinet skyddar mot replikation, spridning och sjukdom. I Sverige ingår canine distemper virus, hundens parvovirus och canine adenovirus i basvaccination. Smittspridning av virusen sker via oralt eller aerosolt intag av kontaminerade kroppsvätskor. READ MORE

 5. 5. In the Interest of the Nation: A Case Study of Artificial Intelligence Policy in the United States

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Florin Gabriel Dascalu; [2018]
  Keywords : artificial intelligence; policy; United States; realism; national interests;

  Abstract : The potential brought about by artificial intelligence (AI) to reshape national, economic and security interests has triggered a competition between various governments regarding who will be leading this new technology. This thesis focuses on determining the process of development and management of AI technology in the United States in relation to addressing its national interests, as well as how this might have developed between the Obama and Trump Administrations. READ MORE