Essays about: "importance of environment day"

Showing result 1 - 5 of 73 essays containing the words importance of environment day.

 1. 1. Long-term application of digestate and biofuel ash to arable soil : effects on the solubility of Cd, Al and trace metals as evidenced by simulated scenarios

  University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

  Author : Elias Bäckström; [2018]
  Keywords : cadmium; fertilizer; Visual MINTEQ;

  Abstract : The importance of nutrient recycling could not be emphasized enough in to-day’s society. Reduction of waste as well as recycling of nutrients would be the result if ash and biogas digestate could be used as fertilizer. However, the solubility of Cd, Al and micronutrients might be affected in a different way than by standard fertilizers. READ MORE

 2. 2. Direct Material Safety Stock Standard - A Study at IKEA Industry

  University essay from Lunds universitet/Teknisk logistik

  Author : Oskar Strömberg; Oscar Gustavsson; [2018]
  Keywords : Safety stock; safety time; safety stock under MRP; inventory control; Combining safety stock and safety time; decision support framework; Technology and Engineering;

  Abstract : Title: Direct Material Safety Stock Standard Authors: Oscar Gustavsson, Oskar Strömberg Supervisors: Gustaf Lilja, IKEA Industry Eva Berg, Division of Industrial management and logistics, Lund University Contribution: This thesis has been a complete elaboration between the two authors. Each author has been involved in every part of the process. READ MORE

 3. 3. Dagsljus som landskapsarkitektoniskt designelement

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Maja Henoch; Sanna Säfström; [2018]
  Keywords : dagsljus; naturligt ljus; immaterial; immaterialitet; dagsljusdesign; designelement;

  Abstract : I detta examensarbete undersöks dagsljus utifrån flera olika perspektiv genom litteraturstudier, fältstudier och konceptutveckling med målet att finna relevanta kopplingar till landskapsarkitekturen. De frågor vi söker svar på genom uppsatsen berör dags ljusets egenskaper och upplevelsevärden som landskaps arkitektoniskt designelement i en urban kontext. READ MORE

 4. 4. Mastit och luftvägsinfektioner hos nötkreatur : – skillnader i prevalens i olika inhysningssystem?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Frida Österberg; [2018]
  Keywords : luftvägsinfektioner; mastit; nötboskap; utevistelse; inhysningssystem; smittskydd;

  Abstract : Mastit och luftvägsinfektioner är idag två av de vanligaste sjukdomarna hos nötboskap i modern djurproduktion. De orsakar ett lidande för djuren och en sämre avkastning för lantbrukaren. Hur djuren hålls och vilket strömaterial som används påverkar förekomsten av sjukdomarna. READ MORE

 5. 5. Start-ups' perception of collective learning in accelerators

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Felix Kaysers; Eike Eul; [2018]
  Keywords : collective learning; accelerators; mentor; entrepreneurial learning; coaching; Business and Economics;

  Abstract : Problem - Although experiential and social learning theory have contributed to our understanding of the entrepreneurial learning process, a major limitation is the focus on learning of the individual entrepreneur. As most start-ups work in teams, understanding the organizational learning process is important. READ MORE