Essays about: "importance of finance Department"

Showing result 1 - 5 of 6 essays containing the words importance of finance Department.

 1. 1. Decision makers' use of Return on Marketing Investment metrics in the decision-making process

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Author : Joanna Jönsson; Mikaela Zahn; [2018]
  Keywords : Return on Marketing Investment;

  Abstract : There is extensive literature written about how to calculate Return on Marketing Investment (ROMI) and its importance for marketing managers. However, there are not many studies made on how and when Return on Marketing Investment metrics are used in real life and if and how it is used to argue the value of a marketing activity. READ MORE

 2. 2. External Auditor’s Trust in Internal Auditors : The Cultural Effect - A Study Between Greece and Sweden

  University essay from Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Author : Nicklas Paulsson; Sofia Oikonomidi; [2016]
  Keywords : Auditor; trust; culture; internal auditor; external auditor; cultural effect; Sweden; Greece;

  Abstract : Nowadays, the importance of the external auditing is demonstrated by the highly risky business environments, that fertilize the fraud and irregularities, which lead businesses to provide mistaken financial statements and misleading financial information. The uncertainty that occurs in the decision process in businesses, enhance the risks and requires the attention of the employees. READ MORE

 3. 3. Department of Real Estate and Construction Managemen Centre for Building and Real Estate Economy

  University essay from KTH/Fastigheter och byggande

  Author : Michael Bohman; [2014]
  Keywords : Housing cooperative; annual report; monthly fee; Bostadsrättsförening; årsredovisning; nyckeltal; bostadsrätt;

  Abstract : Köpet av en bostadsrätt är för de flesta människor den största investering i deras liv. Som bostadsrättsinnehavare förvaltas huset och fastigheten av en bostadsrättsförening. För att finansiera driften och underhållet tar föreningen ut en avgift från bostadsrättsinnehavaren, en månadsavgift. READ MORE

 4. 4. Trafikverkets val av trädarter : hållbart ur ett klimatperspektiv?

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Kajsa Üebel; [2014]
  Keywords : trafikverket; trädart; biologisk mångfald; artdiversitet; invasiva arter; inventering; klimatanpassning;

  Abstract : Denna uppsats har skrivits inom landskapsarkitektprogrammet och faller inom ramen för landskapsplanering. Uppsatsen är skriven på 30 högskolepoäng vid lärosätet Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp. READ MORE

 5. 5. Valuing Companies in Emerging Markets : The Case of Nigeria

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Author : Jaunty Aidamenbor and Chikanayo Mgbemena; [2008]
  Keywords : Valuation; Emerging Market; Nigeria; Financial Practitioners;

  Abstract : Title: Valuing companies in emerging markets: The case of Nigeria Author: Jaunty Edobor Aidamenbor and Chika Mgbemena Supervisor: Anders Hederstierna Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology Course: Master’s thesis in business administration, FE 2413, 15 credits (ECTS). Background and Problem Discussion: Nigeria as an emerging market offers a wealth of opportunity to investors. READ MORE