Essays about: "importance of material management"

Showing result 1 - 5 of 207 essays containing the words importance of material management.

 1. 1. Emergency Preparedness Process Proposal for Radiological Incidents at Accelerator Driven Facilities

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Author : Leonie Victoria Stieren; [2021]
  Keywords : accelerator driven facilities; emergency response; crisis management; radiological hazard; Technology and Engineering;

  Abstract : The European Spallation Source (ESS) is an accelerator driven research facility under construction. Once commissioned, a linear accelerator supplies protons to a target, whereupon neutrons are generated through a process called “spallation”. Neutron beam time will be available for a variety of scientific experiments. READ MORE

 2. 2. Gestaltningsförslag för utemiljön vid samfälligheten Fläderblomman : med utgångspunkt social hållbarhet och ståndortanpassat växtmaterial

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Camilla Magnusson; Susanna Mikkonen Lundahl; [2021]
  Keywords : social hållbarhet; ståndortanpassad design; hållbar design; förbättrad boendemiljö; gestaltning av utemiljö;

  Abstract : I det här examensarbetet undersöks hur utemiljön på samfällighetsområdet Hofterup- Fläderblomman kan bli grönare och mer varierad än vad den är idag. Frågeställningen som besvaras är om boendevärdet på Fläderblomman kan ge en bättre social hållbarhet genom att tillföra mer växtlighet samt vilka växter som är lämpliga för platsens ståndort. READ MORE

 3. 3. The confidence for swedish authorities before and during the pandemic Covid-19

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Author : Matilda Arvidsson; Emma Martinsson Schroderus; [2020-07-24]
  Keywords : ;

  Abstract : Trust has a fundamental importance in a society. Confidence for community institutions such as the government, the healthcare system, the police authority, the media and the public health agency is an important part of the functioning of society. READ MORE

 4. 4. The Importance of Local Context in Multidivisional Organizations: Prospective sensemaking in an ambiguous change process guided by an envisioned future

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Jacob Hallberg; Gustaf Johansson; [2020-06-16]
  Keywords : Sensemaking; Sensegiving; Retrospective; Prospective Sensemaking; Envisioned Future; Bricoleurs; Change Management; Leading in Change;

  Abstract : MSc Management.... READ MORE

 5. 5. Assessment of Urban Metabolism of Stockholm Royal Seaport : Through the Enhanced Economy Wide Material Flow Accounting Framework

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Sina Abrishami; [2020]
  Keywords : Urban Metabolism; Economic Wide Material Flow Analysis; Material Flow Analysis; Stockholm Royal Seaport; Circular Economy; Bottom-up data; Top-down data;

  Abstract : Material flows in Urban Metabolism play a key role for the purpose of building urban areas and growing the economy. There is lack of standard method for accounting of material flows within and across the boundaries of urban systems. READ MORE