Essays about: "importance of material management"

Showing result 1 - 5 of 241 essays containing the words importance of material management.

 1. 1. Next generation of sustainable packaging for Danish skincare scale-up

  University essay from Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Author : Carl Craft; [2022]
  Keywords : life cycle assessment; LCA; packaging materials; cosmetics packaging; sustainability; polypropylene; polyethylene; polylactide; polyhydroxyalkanoates; aluminium.; Technology and Engineering;

  Abstract : The Cosmetic packaging industry is on the rise and through consumer demand, cosmetic companies are increasing their focus on sustainability and accountability. This has left many companies in need of a deeper understanding regarding the environmental impact of their current packaging solutions as well as how to improve their footprint in the future. READ MORE

 2. 2. Möte med dagsljus : en landskapsarkitektonisk studie på upplevelsen av dagsljus i urbana rum och landskap

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elsa Bally; [2022]
  Keywords : dagsljus; färg; material; rumslighet; landskapsupplevelse; naturligt ljus;

  Abstract : Det här arbetet är sprunget ur ett intresse för människans relation till det estetiska landskapet och uppsatsens avsikt är att undersöka hur det, i landskapsarkitekturen, kanske förbisedda elementet dagsljus påverkar upplevelsen av fysiska miljöer ur ett estetiskt och visuellt perspektiv. Ämnet angrips med en konstnärligt, såväl som akademiskt utforskande metod för vilken Murray Frasers idéer om design research ligger till grund (2013). READ MORE

 3. 3. "Communication is key to understand who we are dealing with" : A case study of managers' internal communication when leading in multicultural settings

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Author : Hannah Cangemark; David Pettersson; [2022]
  Keywords : Leadership; Communication; Internal communication; Multicultural teams; Culture; Communication channels; Communication style; Cultural diversity; Management;

  Abstract : Introduction: Communication is said to be one of the most important yet most challenging aspects of leadership. Today's globalized world creates new dimensions, requirements and higher demands are placed on managers' internal communication in order to be able to handle different cultural aspects and employees. READ MORE

 4. 4. Att möjliggöra möten : en studie av gatans sociala kvaliteter

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Moa Rosin; [2022]
  Keywords : gatan; social interaktion; social potential; möten; offentliga platser; sociala platser;

  Abstract : Denna uppsats undersöker hur gatan utformas med avseende på sociala kvaliteter inom dagens stadsplanering. Frågeställningen besvaras med hjälp av en kvalitativ ansats bestående av litteraturstudier och fallstudier. Fallstudierna byggs upp av dokumentstudier som innefattar planprogrammen för två områden i Malmö. READ MORE

 5. 5. Bostadsgården som socialt vardagsrum : med utgångspunkt i två gårdar i Lund

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emma Samuelsson; Jonna Österback; [2022]
  Keywords : bostadsgård; sociala interaktioner; sociala möten; förtätning;

  Abstract : Den här studien undersöker hur utformningen av bostadsgården påverkar användningen samt sociala interaktioner som sker på gården. Fallstudier genomförs av två bostadsgårdar i Lund, innefattande fyra semistrukturerade intervjuer och platsanalyser på gårdarna. READ MORE