Essays about: "importance of material management"

Showing result 1 - 5 of 245 essays containing the words importance of material management.

 1. 1. Managing Challenges within the Final Stage of Organizational Change Operations : A Case Study of a Swedish Consulting Firm

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Aleksandar Stjepanetic; [2023]
  Keywords : ;

  Abstract : The objective of this research is to investigate ways to handle the various issues and challenges companies could encounter throughout the final stage of a change operation, and be able to accomplish this, relevant challenges must be recognized. The topic of change management was investigated and examined by using an abductive approach and the empirical evidence was acquired through semi-structured interviews with personnel and executives at a consulting firm, Company X. READ MORE

 2. 2. The Influence and Potential Use of Values in Swedish Forestry - From the perspective of private forest owners and interactive methods

  University essay from Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Author : Sofia Nyrell; [2023]
  Keywords : IPBES value typology; relational values; private forest owners; Swedish forestry; climate mitigation; biodiversity conservation; ecosystem services; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : The starting point of this study is the perspective of Swedish private forest owners. From that point of view, I aimed to discover the possible influences of values on climate mitigation and biodiversity in Swedish forests. READ MORE

 3. 3. LAMP on disk

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Joud Toumeh; [2023]
  Keywords : ;

  Abstract : Projektet har startat med ett samarbete med SciLifeLab forskning center vid Karolinska institutet där den Nano- biologiavdelningen har tagit fram en kemisk reaktion som kunde detektera Covid-19 metoden heter LAMP som står för Loop- mediated isothermal amplification. Den befintliga enheten som labbet har utvecklat används med hjälp av en mobiltelefon som tar bilder på proverna inför analys. READ MORE

 4. 4. Next generation of sustainable packaging for Danish skincare scale-up

  University essay from Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Author : Carl Craft; [2022]
  Keywords : life cycle assessment; LCA; packaging materials; cosmetics packaging; sustainability; polypropylene; polyethylene; polylactide; polyhydroxyalkanoates; aluminium.; Technology and Engineering;

  Abstract : The Cosmetic packaging industry is on the rise and through consumer demand, cosmetic companies are increasing their focus on sustainability and accountability. This has left many companies in need of a deeper understanding regarding the environmental impact of their current packaging solutions as well as how to improve their footprint in the future. READ MORE

 5. 5. Möte med dagsljus : en landskapsarkitektonisk studie på upplevelsen av dagsljus i urbana rum och landskap

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elsa Bally; [2022]
  Keywords : dagsljus; färg; material; rumslighet; landskapsupplevelse; naturligt ljus;

  Abstract : Det här arbetet är sprunget ur ett intresse för människans relation till det estetiska landskapet och uppsatsens avsikt är att undersöka hur det, i landskapsarkitekturen, kanske förbisedda elementet dagsljus påverkar upplevelsen av fysiska miljöer ur ett estetiskt och visuellt perspektiv. Ämnet angrips med en konstnärligt, såväl som akademiskt utforskande metod för vilken Murray Frasers idéer om design research ligger till grund (2013). READ MORE