Essays about: "importance of plants to human"

Showing result 1 - 5 of 20 essays containing the words importance of plants to human.

 1. 1. Svårskötta gräsmattor i urban miljö : förutsättningar, problem och möjligheter

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Gustav Axell Johansson; [2019]
  Keywords : Svårigheter för gräsmattan i urban miljö; Alternativ till gräsmattan på små ytor;

  Abstract : Gräsmattan har under en stor del av historien använts som ett smycke i trädgårdar likt perenner eller buskar. Innan gräsklipparen uppfanns på 1800-talet begränsade skötselintensiteten dess utbredning men har under 1900-talet fram till idag blivit en stor del av den urbana miljön, i vissa städer upp till 70% av grönytorna (Stewart, 2009). READ MORE

 2. 2. 3D-Printed Heat Exchanger

  University essay from Lunds universitet/Produktutveckling

  Author : Johannes Ljungman; [2019]
  Keywords : Additive Manufacturing; Heat Transfer; Heat Exchanger; Computational Fluid Dynamics; Computer Aided Design; Technology and Engineering;

  Abstract : Additiv tillverkning, eller 3D-printing, är på grund av sina många fördelar en ständigt ökande tillverkningsmetod. Designfriheten, det reducerade materialspillet, förkortad tid från ritning till färdig produkt och förmågan att kunna printa rörliga delar gör 3D-printing intressant för många olika användningsområden. READ MORE

 3. 3. Managing supply chain sustainability risks of antibiotics : A case study within Sweden

  University essay from Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Author : Andrea Grau; Patrick Wanner; [2019]
  Keywords : AMR; antibiotics; sustainability; supply chain sustainability risks; SCSR; sustainable development; pharmaceutical supply chains; supply chain management; risk management;

  Abstract : Antimicrobial resistance (AMR) has been classified as one of the phenomena that belongs to the current top threats to human health. AMR is the process where bacteria become resistant to the antimicrobial drug and renders the antibiotic ineffective. READ MORE

 4. 4. Visualising the unpredictable:  Effective communication of process anomalies requiring human intervention

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Author : Darren Lehane; [2018]
  Keywords : ;

  Abstract : The role of data is of critical importance to our modern societies. As the total quantity of data being created is increasing exponentially, it is more important than ever to ensure that the optimal data visualisation methods are used to represent this data. READ MORE

 5. 5. Detection and molecular typing of Cryptosporidium in South African wastewater plants

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Author : Anton de Jong; [2017]
  Keywords : Cryptosporidium; single-cell; antibody-free; FACS; Crypto; Wastewater; Durban; KwaZulu-Natal; miSeq; IMS; mink genotype; deer mouse genotype III;

  Abstract : Cryptosporidium is a protozoan parasite infecting the intestines of its hosts, leading to acute diarrheal disease. Out of 26 recognized species, 14 are known to infect humans. Of most importance, from a human perspective are Cryptosporidium parvum and Cryptosporidium hominis, of which the former is known to have zoonotic potential. READ MORE