Essays about: "importance of regular studies"

Showing result 1 - 5 of 16 essays containing the words importance of regular studies.

 1. 1. Profylaktisk tandvård och tandproblem hos katter : en enkätstudie om kattägares kunskap samt djurklinikernas informationsförmedling

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Louise Axelsson Puurtinen; Kristin Oskarsson; [2020]
  Keywords : katt; profylaktisk tandvård; tandproblem; informationsförmedling; djuromvårdnad;

  Abstract : Parodontala sjukdomar och tandproblem är vanligt förekommande hos katter. Gingivit och tandresorption är exempel på sådana sjukdomar. För att undvika att tandproblem uppstår är det av stor vikt att utföra regelbunden profylaktisk tandvård. Detta i form av exempelvis tandborstning eller nyttjande av tandfoder. READ MORE

 2. 2. "Det var ett äventyr" - en studie om livet som flottare efter Piteälven

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Linda Norén; [2019]
  Keywords : flottning; kvinnor i flottningen; skogsarbetare; intervjuer; skogshistoria; floating of timber; women in timber floating; loggers; interviews; forest history;

  Abstract : Flottning av virke i större skala inleddes i samband industrialiseringen i början av 1800-talet och ändå fram till slutet av 1960-talet var flottningen det dominerande och mest ekonomiska transportmedlet för virke. Succesivt tog lastbilarna över och flottningen avvecklades. READ MORE

 3. 3. Perception of inclusion in preschools : European teacher's perspective - A scoping literature review

  University essay from Högskolan i Jönköping/HHJ. CHILD

  Author : Romana Rogic; [2019]
  Keywords : educational setting; factors; inclusion; perspective; preschool teacher;

  Abstract : Background: Inclusion is a term that stands for fully including untypically developed chil- dren in regular educational setting. It should be implemented in all of the present educa- tional settings. READ MORE

 4. 4. Mixed Reality Displays in Warehouse Management : A study revealing new possibilities for Warehouse Management and Tangar

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Adam Karlsson; [2019]
  Keywords : Mixed-Reality; Augmented Reality; Warehouse Management; Head-mounted-display; product development; Tangar.; Mixed-Reality; Augmented Reality; Lagerhantering; Head-mounted-display; Produktutveckling; Tangar.;

  Abstract : This work has investigated how head-mounted-displays can enable more efficient and better work conditions for warehouse workers. Head-mounted-displays have increased in popularity among companies because of an increase in the field of e-commerce, therefore warehouse labour was an interesting area to review. READ MORE

 5. 5. "Förstår du?" En studie av hur högstadieelever i läsförståelsesvårigheter och deras lärare upplever att extra anpassningar i undervisningen fungerar : "Do you understand?" - A study of how secondary students with reading comprehension difficulties and their teachers experience the work with additional adjustments in the classroom

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Author : Eva-Lotta Sandström; Sarah Stenlinden; [2019]
  Keywords : specialpedagogik; läsförståelsestrategier; elevhälsa; ämnesundervisning; kompetensutveckling;

  Abstract : This study aims to highlight the work with additional adjustments in the regular classroom setting for students with reading comprehension difficulties in grade eight in two Swedish secondary schools. We want to investigate teachers’ and students’ perspectives on what adjustments are made when texts are read and written instructions are given, how these adjustments work and whether advantageous or disadvantageous factors to the process can be identified. READ MORE