Essays about: "importance of sales"

Showing result 1 - 5 of 188 essays containing the words importance of sales.

 1. 1. Ökade produktionskostnader och krisberedskap : en intervjustudie från ekologiska nötköttsproducenters perspektiv

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Lundberg; [2023]
  Keywords : lantbruk; nötköttsproduktion; livsmedelssystem; livsmedelssäkerhet; försäljningskanaler; krisberedskap;

  Abstract : Kriget i Ukraina har bidragit till stora utmaningar för dagens producenter i form av ökade produktionskostnader. Kostnader för insatsvaror, el och drivmedel har skjutit i höjden vilket har bidragit till att lantbrukare tvingats skära ner sin produktion eller i vissa fall lägga ner den helt (LRF 2022b). READ MORE

 2. 2. Development of a Forecasting Model for Original Equipment Manufacturer (OEM) Components - A Design Science Study at Tetra Pak

  University essay from Lunds universitet/Teknisk logistik

  Author : Faruk Kodzaga; Giacomo Daniele; [2022]
  Keywords : Forecasting Model; OEM; Opportunity Pipeline; Forecasting Accuracy; Technology and Engineering;

  Abstract : Title: Development of a Forecasting Model for Original Equipment Manufacturer (OEM) Components. A Design Science Study at Tetra Pak. READ MORE

 3. 3. Managing Demand Variability by Distinguishing between Internal and External Variability : Investigating the Requirements for Managing Demand through Demand Shaping in B2B Companies

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Author : Ewelyn Strandberg; Ingrid Åsenius; [2022]
  Keywords : Demand shaping; Demand management; Demand variability; Internal demand variability; Forecasting; External demand variability; Integrating demand and supply; Styra efterfrågan; Variationshantering; Efterfrågevariation; Intern efterfrågevariation; Prognostisering; Extern efterfrågevariation; Integering av försäljnings- och leveransfunktioner;

  Abstract : Due to the increasingly uncertain environments that global supply chains operate within, both due to component shortages and other types of challenges, the possibility of managing demand variability and balancing it with supply capabilities is getting more challenging. The primary way to deal with these fluctuations in demand is by building flexibility in the supply chain to meet the variations that occur and keep the customers satisfied. READ MORE

 4. 4. Improving capacity planning in outsourced manufacturing through sales and operations planning: A case study at Axis Communications

  University essay from Lunds universitet/Teknisk logistik

  Author : Lukas Andersson; Mikael Janslätt Axelsson; [2022]
  Keywords : Capacity planning; Strategic capacity planning; Manufacturing; Outsourcing; Sales and operations planning; S OP; Electronic manufacturing services; EMS; Technology and Engineering;

  Abstract : This master’s thesis explores how capacity planning in outsourced manufacturing can be improved through sales and operations planning (S&OP). The master’s thesis was done in collaboration with Axis Communications AB, where the capacity planning and S&OP processes were analyzed. READ MORE

 5. 5. Gun violence among criminal networks : A quantitative analysis of Swedish police officers’ perceptions on crime prevention work

  University essay from Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Author : Emma West; [2022]
  Keywords : Gun violence; criminal networks; community policing; problem-oriented policing; law enforcement; vulnerable areas and non-vulnerable areas.;

  Abstract : Purpose This study amied to explore how police officers perceived the crime prevention efforts taken against gun violence in Sweden. Of particularly interest was to examine how certain efforts were perceived by the police officers, to be more or less effective when it comes to prevent gun violence from occurring among criminal networks. READ MORE