Essays about: "importance of school examination"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the words importance of school examination.

 1. 1. Lekvärden och grönska på en urban skolgård : en undersökning av Tiundaskolans skolgård

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Julia Grassman; Ylva Ledberg; [2023]
  Keywords : Landskapsarkitektur; skolgård; lekvärden; urban grönska; friyta; Tiundaskolan;

  Abstract : Kvaliteten på skolgårdar som utemiljö är mycket viktig för barn i deras vardag. En väl utformad utemiljö uppmuntrar till och möjliggör lek, vilket i sin tur är behövligt för barnens utveckling, hälsa och välmående. READ MORE

 2. 2. Urban and rural students : A qualitative study of the urban-rural divide among graduates from a “super high school” in China

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Author : Huang Ying; [2020]
  Keywords : urban-rural divide; education; China; symbolic violence; total institution;

  Abstract : Derived from the education division of China, this study emphasizes the urban-rural divide in students’ results of the NCEE (National College Entrance Examination). The NCEE is the official selection examination for higher education and the final examination of high school in Mainland China. READ MORE

 3. 3. China's Pursuit of National Interests in the Arctic - An Examination of China's Geostrategic Investments in Iceland and Greenland

  University essay from Lunds universitet/Graduate School

  Author : Line Jedig Nielsen; [2019]
  Keywords : Geoeconomics; bilateral cooperation; Arctic; investment; foreign policy; China; geostrategic objectives; Social Sciences;

  Abstract : In today’s global politics, the Arctic is assuming an increasingly important geoeconomic and geopolitical role among Arctic and non-Arctic states, as the retreating ice cover reveals new economic potentials such as the development of natural resources (Käpylä & Mikkola, 2016). China is among the interested non-Arctic states that aim to increase their influence in Arctic affairs and to get in on the Arctic opportunities. READ MORE

 4. 4. The association of socio-economic determinants, dietary intake, self-perception and weight control behaviours with childhood overweight and obesity : A secondary analysis of the National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014 among children age 2-19 in the United States

  University essay from Uppsala universitet/Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH)

  Author : Lisa Umlauff; [2017]
  Keywords : Overweight; Obesity; Child health; NHANES; United States;

  Abstract : Background: Risk factors for childhood obesity include unhealthy diet, physical inactivity and lack of knowledge about nutrition and health. The purpose of this study was to investigate the potential associations between socio-economic determinants, dietary intake, self-perception, weight control behaviours and childhood overweight and obesity. READ MORE

 5. 5. Innovation in China: A qualitative research

  University essay from Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Master of Science in Global Studies; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Author : Mikaela Golubovic Svensson; [2015]
  Keywords : Qualitative research; Innovation; China; Agency structure; Social Sciences;

  Abstract : This study aims to examine the topic of innovation in China. The need for innovative development is of importance for the nation to keep the rapid development. READ MORE