Essays about: "importance of university education"

Showing result 1 - 5 of 68 essays containing the words importance of university education.

 1. 1. Att lära sig agera : en studie om professionalisering och landskapsarkitekturutbildning

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Helena Persson Lannér; [2020]
  Keywords : Landskapsarkitektur; yrkesroll; rollskapande; informellt lärande; agerande; förväntningar; professionalitet;

  Abstract : Ämnet för detta arbete är landskapsarkitektstudenters erfarenheter och förväntningar av att lära sig rollen som professionell landskapsarkitekt. Syftet är att skapa förståelse för de externa och interna drivkrafter som påverkar studenters beteende och inlärning samt att belysa uppenbara men bitvis dolda strukturer som ligger till grund för samtida landskapsarkitekturutbildning. READ MORE

 2. 2. How do School-Based Occupational Therapists Work with Participation Interventions at School? : A Systematic Literature Review

  University essay from Jönköping University/HLK, CHILD

  Author : Angelos Mantas; [2020]
  Keywords : occupational therapy; school; inclusion; participation; disability; direct - indirect interventions; εργοθεραπεία; σχολείο; ένταξη; συμμετοχή; αναπηρία; άμεσσες - έμεσσες παρεμβάσεις;

  Abstract : Children with disabilities are equally entitled to a bright future with education being the cornerstone and a fundamental right for this achievement. Global organizations and policies are fighting for the inclusion of children with disabilities in mainstream schools. READ MORE

 3. 3. Public Services and Migration : A comparison between Swedish rural and urban municipalities

  University essay from Jönköping University/IHH, Nationalekonomi

  Author : Louise Fyhr; [2020]
  Keywords : public services. migration. rural-urban differences; Tiebout model. Sweden;

  Abstract : The purpose of this thesis is to examine the relationship between expenditures on local public services and the net migration rate for Swedish urban and rural municipalities. Data from Statistics Sweden over all Swedish municipalities between 2004 and 2014 was used for the empirical analysis. READ MORE

 4. 4. Self-management for Type 2 Diabetes Mellitus Patients in Mexico - Nurses' perspective : A qualitative study

  University essay from Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Author : Montserrat Fernández Sánchez; [2020]
  Keywords : Chronic disease; Glycemic control; Person-Centered Care; Patient Education; Self-management; Egenvård; Glykemisk kontroll; Kronisk sjukdom; Personcentrerad omvårdnad; Patientundervisning;

  Abstract : Bakgrund: Diabetes Mellitus Typ 2 är en kronisk sjukdom som ger allvarliga långsiktiga skador. En av hörnstenarna för att kontrollera sjukdomen är patientens egenvård.  För att genomföra behandlingen måste patienterna förstå vilken betydelse de har för sjukdomen. READ MORE

 5. 5. Managerial Risk-Taking Behaviors of CEOs in Family Businesses : Applying the Upper Echelons Theory on Family Businesses’ CEOs

  University essay from Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Author : Erik Gustavsson; Jose Antonio Amador Regalado; [2020]
  Keywords : Manegerial Risk-Taking; Upper Echelons Theory; Family Business; Family and Non-Family CEOs;

  Abstract : Background Nowadays the amount of research regarding the family business context has improved meaningfully. However, the field of family business could still be considered immature and with existing gaps in its literature. READ MORE