Essays about: "importance of vegetables"

Showing result 1 - 5 of 21 essays containing the words importance of vegetables.

 1. 1. Pedagogisk odling i grundskolan : kunskap, praktik och skörd för framtidens skolmat

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Joel Deutschmann; [2021]
  Keywords : hydroponik; hydroponisk odling; hållbarhet; livsmedelssystem; microgreens; mikrogrönt; odlingspedagogik; skola; skott; undervisning vertikal odling; cultivation; education; food system; hydroponic vertical cultivation; hydroponics; school; sprouts; sustainability;

  Abstract : Livsmedelsproduktionen står för ungefär 26 procent av världens globala utsläpp av växthusgaser och har därmed en stor inverkan på planetens klimat och ekosystem. Sverige importerar majoriteten av de grönsaker och frukter som konsumeras i landet. READ MORE

 2. 2. Experiences of eating microwaved frozen vegetables among young adults : A focus group interview with an intervention

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Author : Gabriella Jansson; [2021]
  Keywords : frozen foods; vegetable; adult; perception; focus group; djupfrysta livsmedel; grönsaker; vuxna; uppfattningar; fokusgrupper;

  Abstract : Background: In Sweden and Europe adults fail to reach the recommendations for fruit and vegetable intake. Additionally in Sweden, young adults have the worst overall diets. Frozen vegetables have shown to take less time to cook, are less expensive and might be healthier than fresh vegetables. READ MORE

 3. 3. What’s on the menu in a crisis : nutritional consequences in the population

  University essay from SLU/Department of Molecular Sciences

  Author : Maria Gunnarsson; [2021]
  Keywords : food import; micronutrients; energy supply; nutritional consequences; deficiency symptom;

  Abstract : Sweden's ability to be food self-sufficient has long been questioned, and in recent years it has become an increasingly important issue on the political agenda. In 2017, the Swedish Government presented a national food strategy which stated the importance of domestic food production in terms of crisis preparedness. READ MORE

 4. 4. Återanvändning av avloppsvatten för bevattning inom trädgårdsodling : ur ett mikrobiologiskt perspektiv

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Judy Quach; [2021]
  Keywords : bevattning; bladgrönsaker; folkhälsa; humanpatogener; hållbar vattenförbrukning; kontaminering; livsmedelssäkerhet; mikrobiella faror; råa grönsaker; rå-kost; contamination; food safety; human enteric pathogens; irrigation; leafy vegetables; microbial hazards; public health; raw-eating vegetables; raw food diet; sustainable water management;

  Abstract : Jordbrukssektorn kommer fortsatt att vara den största globala vattenförbrukaren under kommande decennier. Oundvikliga klimatförändringar leder samtidigt till begränsad tillgång på sötvatten runt omkring i världen, vilket är en av de största drivkrafterna till jakten på mer okonventionella vattenkällor. READ MORE

 5. 5. Searching for a sensory vocabulary for Swedish vegetables : an exploratory study of the flavour and aroma characteristics of carrot, cabbage and onion

  University essay from SLU/Department of Plant Protection Biology

  Author : Jenny Arnér; [2021]
  Keywords : sensory; flavour; quality; vegetable; descriptive; analysis; QDA; vocabulary; marketing; carrot; cabbage; onion; horticulture;

  Abstract : Flavour is an important aspect in the consumption of fruits and vegetables. However, the current regulatory context within EU for the quality of fruit and vegetables involve standards that lay primary emphasis on visual properties but limited focus on flavour and nutrition. READ MORE