Essays about: "inclusive design"

Showing result 1 - 5 of 54 essays containing the words inclusive design.

 1. 1. A quest to unravel the secrets of gender inclusive game design : A qualitative study on the design process of female protagonists

  University essay from Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Author : Linda Allansson; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : .... READ MORE

 2. 2. Inkluderande stadsrum som grund för den demoratiska staden : en explorative studie

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karolina Wingård; [2019]
  Keywords : demokrati; medborgare; offentlighet; stadsplanering; appropriering; territorialitet; stadsrum; exkluderande design; medskapande processer;

  Abstract : Uppsatsen är en studie av litteratur som behandlar stadsrummet som en demokratisk arena, där medborgare har rätt att ta plats och komma till uttryck. Fri tillgång till dessa platser skall för varje medborgare vara en grundläggande rättighet. Dock är stadsplanering en balansgång mellan öppenhet och trygghet. READ MORE

 3. 3. Bredaryds koordinationsbana : att skapa en plats för fysisk aktivitet för barn, med barn

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jakob Andersson; [2019]
  Keywords : koordinationsbana; samverkansprocess; medborgardialog; barn; delaktighet;

  Abstract : I en tid av ökat stillasittande får barns utemiljöer allt större betydelse för deras fysiska och psykiska utveckling. Hur barns utemiljöer utformas ligger i relation med hur de används. Om användarna själva får vara med och påverka gestaltningen ökar chansen att platsen lever upp till användarnas behov. READ MORE

 4. 4. Colourful voices : centering LGBTQ+ perspectives of public spaces

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Petronella Magnusson; [2018]
  Keywords : LGBTQ ; ; urban; planning; landscape architecture; public spaces; intersectionality; representation; queer; Jim Deva Plaza; Davie Village; Vancouver;

  Abstract : How inclusive are public spaces for LGBTQ+ peoples and what can be made visible through using an intersectional approach in urban planning and landscape architecture processes? At the UN Habitat III meeting in Quito 2016, the UN failed to recognize LGBTQ+ peoples in their Sustainable Development Goals (UN 2015) as 17 countries voted against it. Liljefors (2016) points out the importance of inclusive policies on a global level as many planners work towards these on a local level, and therefore impacting who is included in the cities we build. READ MORE

 5. 5. News for Everyone - Investigating Universal Accessibility with Cognitively Disabled Users on Swedish News Sites

  University essay from KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Author : Ellinor Jutterström; [2018]
  Keywords : Accessibility; User Experience; Universal Design; Design-For-All; Cognitive Disabilities; News Websites; Tillgänglighet; Användarupplevelse; Universell Design; Design-För-Alla; Kognitiva Funktionsvariationer; Nyhetshemsidor;

  Abstract : As more readers consume news through digital platforms such as computers, mobiles and tablets, it is essential to make these interfaces accessible to as many users as possible, both from an economic and social standpoint. The terms ‘universal accessibility’, ‘inclusive design’ and ‘design-for-all’ refer to the method of designing for users both with and without disabilities, which is a widely debated subject among researchers in the field where some say that it improves the usability for everyone, while others argue that it is impossible to create a design that fits all needs. READ MORE