Essays about: "incubation"

Showing result 1 - 5 of 144 essays containing the word incubation.

 1. 1. Feeding brown algae and brown algae extracts from Saccharina Latissima to Broiler breeders : effects on transfer of antibodies and nutrients from hen to egg

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Stina Kling; [2021]
  Keywords : broiler; broiler breeder; brown algae; Saccharina Latissima; laminarin; prebiotic; transfer; antibodies; nutrients; iodine; chicken; egg quality;

  Abstract : Brown algae and extracts of algae have been proved to have prebiotic effects. Seaweeds grow very fast and underwater. This is good from a sustainable point of view since algae do not need fertilizers, freshwater or agricultural land for growth. Brown algae is rich in nutrients, vitamins and minerals, and has an especially high content of iodine. READ MORE

 2. 2. Lentivirus hos små idisslare : en fallbeskrivning av lentivirus i en svensk getbesättning

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emelie Hedlund Salenstedt; [2021]
  Keywords : get; lentivirus; kaprin artrit encefalit; maedi; visna; SRLV; CAE; MV; CAEV; VMV;

  Abstract : Lentivirus är ett genus bestående av icke-onkogena virus i virusfamiljen Retroviridae, subfamilj Orthoretrovirinae, som karaktäriseras av lång inkubationstid, snabb mutationstakt och en omfattande motståndskraft mot värdens immunförsvar. Lentivirus som infekterar får och getter går under det gemensamma namnet small ruminant lentivirus (SRLV). READ MORE

 3. 3. Fractionation of Wheat Bran for Utilisation in Biorefinery

  University essay from Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Author : Gabriella Haag; [2021]
  Keywords : Wheat bran; biorefinery; chemical engineering; vetekli; bioraffinaderi; extraction; Technology and Engineering;

  Abstract : Wheat bran is a by-product from the production of wheat flour. Nowadays wheat bran is mostly used as feed for animals, in the food and baking industry or it is simply burned in open air. READ MORE

 4. 4. Förekomst av bovin babesios i Sverige : en enkätstudie bland lantbrukare och veterinärer

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Sara Lennartsson; [2021]
  Keywords : Babesia divergens; cattle; imidocarb; Ixodes ricinus; Sweden; questionnaire study;

  Abstract : De huvudsakliga blodparasiterna som våra domesticerade djur drabbas av är protozoer, ett av dess stora släkten är Babesia spp. Parasiten överförs från olika fästingar, via saliv, till ryggradsdjur och ger upphov till sjukdomen babesios. READ MORE

 5. 5. Understanding The Startup Studio Incubation Model

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Maximilian Hamida; [2020-10-15]
  Keywords : entrepreneurship; entrepreneurs; startups; startup ecosystem; startup support organisation; startup studio; startup factory; startup foundry; venture builder; builder studio; venture studio; investor studio; company builder; tech studio; studio incubator; incubation business model; venture factory; startup accelerator; startup incubator; Gothenburg; Sweden;

  Abstract : Over the past few years, thanks to the rise of a substantial figure of startup unicorns including: DollarShave Club, Zalando, Jumia, DeliveryHero and HelloFresh , “ Startup Studios ” have emergedvigorously into the startup scene, as a vital incubation tool to support startups and promoteentrepreneurship. However, due to the infancy of the startup studio incubation model, the divergencein the way each startup studio organizes itself, and the lack of academic research regarding startupstudios, the concept of the startup studio incubation model has always been blurry, indistinct andconfusing. READ MORE