Essays about: "indoor"

Showing result 1 - 5 of 712 essays containing the word indoor.

 1. 1. Skolgårdsgestaltningen påverkar användningen : gröna kvaliteter stärker ungdomars rätt till lek och vila

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rut Lindeberg; [2021]
  Keywords : landskapsarkitektur; ungdomar; skolgårdsgestaltning; barnkonventionen; gröna kvaliteter;

  Abstract : Kring ungdomars skolgårdar finns en osäkerhet, målgruppen räknas som barn samtidigt som de närmar sig vuxen ålder. FNs Barnkonvention blev 2020 svensk lag vilket ger ungdomar rätt till lek och vila, under pauser från skolarbetet. Skollagen ger dock inget uttalat stöd för en skolgård utan fokuserar på målstyrda kunskapskrav. READ MORE

 2. 2. Reaction Mechanism between Chitosan and Cerium(VI) Ammonium Nitrate for Production of a Greener Poly(Vinyl Acetate) Adhesive

  University essay from KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Author : Mårten Schollin; [2021]
  Keywords : Chitosan; Poly vinyl acetate ; Cerium IV ammonium nitrate ; Grafting; Reaction mechanism;

  Abstract : Poly(vinyl acetate) (PVAc) has a major application as an indoor wood adhesive. Low water stability is however, one of the greatest drawbacks of PVAc. By grafting PVAc from a chitosan (CS) backbone (CS-graft- PVAc) water stability of adhesive is increased while good mechanical and adhesive properties are retained. READ MORE

 3. 3. Hårkortisolkoncentration som ett objektivt mått på stress hos katt : en studie av friska och kroniskt sjuka katter

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Emma Jettel; [2021]
  Keywords : hårkortisolkoncentration; HCC; katt; kronisk stress;

  Abstract : Kortisol är ett hormon i gruppen glukokortikoider som frisläpps från binjurebarken till blodet efter signal från hypotalamus och hypofysen. Kortisol har flera funktioner i kroppen, där en av de viktigaste är att vara ett stresshormon för att hjälpa individen att överleva i situationer då viktiga resurser ej finns att tillgå. READ MORE

 4. 4. Reimagine a safe and inviting public realm : exploring possibilities around Tensta centrum

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Author : Afra Anika Proma; [2021]
  Keywords : Arts and Architecture;

  Abstract : Today cities across the world in different scales are struggling to achieve a sustainable living space where children are full of pride to call home. My thesis project inspired by my own journey of searching for a safe and inviting public space where I can spend my leisure time. I grew up in K.S. READ MORE

 5. 5. ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR VERTICAL FARMING – CONTROLLING THE FOOD PRODUCTION

  University essay from Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Author : Rami Abukhader; Samer Kakoore; [2021]
  Keywords : Job-Shop Scheduling; Artificial Intelligence; Genetic Algorithms; Vertical Farming;

  Abstract : The Covid-19 crisis has highlighted the vulnerability of access to food and the need for local and circular food supply chains in urban environments. Nowadays, Indoor Vertical Farming has been increased in large cities and started deploying Artificial Intelligence to control vegetations remotely. READ MORE