Essays about: "induktion"

Showing result 1 - 5 of 31 essays containing the word induktion.

 1. 1. On how we acquire knowledge of first principles (archai) in Aristotle : A defense of intuition (nous) understood as integral to induction (epagoge)

  University essay from Uppsala universitet/Avdelningen för teoretisk filosofi

  Author : Tim Collin Kuyvenhoven; [2020]
  Keywords : Aristotle; intutition; first philosophy; first prinicples; induction; epistemology; Nous; Episteme; Archai; epagoge; logos; hexis; Aristoteles; intution; första principer; induktion; kunskapsteori; Barnes; metafysik; om själen;

  Abstract : In this essay I consider from various perspectives the question of whether, for Aristotle, intuition (nous) is part of the process of induction (epagoge) helping to reach the first principles (archai) or whether nous is rather a state of knowing first brought about through a successful induction alone. I have argued we should be careful of drawing conclusions about the nature of the involvement of nous in the grasping of first principles on the basis of APo alone. READ MORE

 2. 2. Preoperativ luftvägsbedömning på hund inför orotrakeal intubering

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Milla Hansson; Iris Wickström; [2019]
  Keywords : mallampati; cormack-lehane; luftväg; hund; skallform; intubering; pharynx; larynx; djuromvårdnad;

  Abstract : Orotrakeal intubering är en vanligt förekommande procedur i samband med anestesi. Intubering görs av flera anledningar men framförallt för att upprätthålla fria andningsvägar och effektivt kunna tillföra patienten syrgas. READ MORE

 3. 3. Analysis of Accuracy for Engine and Gearbox Sensors

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Author : Erkan Dogantimur; Daniel Johnsson; [2019]
  Keywords : statistical; analysis; engine; gearbox; sensor; sensors; rotation; rotational; speed; differential; pressure; performance; characteristics; trueness; precision; accuracy; Hall; inductive; induction; gauge pressure; reference; hysteresis; bias; noise; linearity; non-linearity; DEWESoft; DAQ; wheel; tooth; teeth; absolute; rotary; encoder; matlab; XOR; Gray; binary; LabView; sampling; measurement; measuring; statistisk; analys; motor; växellåda; sensor; sensorer; rotation; rotationell; hastighet; fart; differentiell; tryck; prestanda; karaktäristik; trueness; precision; accuracy; noggrannhet; onoggrannhet; Hall; induktiv; induktion; tryckskillnad; referens; hysteres; bias; avstånd; brus; linjäritet; linearitet; olinear; olinjär; olinearitet; olinjäritet; DEWESoft; DAQ; sampling; mätning; hjul; tand; tänder; absolut; rotationsgivare; givare; matlab; XOR; Gray; binär; LabView;

  Abstract : This thesis provides a standardized method to measure accuracy for engine and gearbox sensors. Accuracy is defined by ISO 5725, which states that trueness and precision need to be known to provide a metric for accuracy. However, obtaining and processing the data required for this is not straight forward. READ MORE

 4. 4. Förekomsten av postoperativa sårinfektioner hos hundar efter TPLO

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Elina Henriksson; Jennifer Lidén; [2019]
  Keywords : Tibial plateau levelling osteotomy; postoperativ sårinfektion; främre korsbandsruptur; hypotermi; anestesilängd; TPLO; hund; djuromvårdnad;

  Abstract : Ruptur av det främre korsbandet är den vanligaste ortopediska skadan hos hund (Davis 2009). Tibial plateau levelling osteotomy (TPLO) är en av de vanligaste operationsmetoderna för att åtgärda den här typen av skada (Stine, Odum & Mertens 2018). READ MORE

 5. 5. Omvårdnad vid postoperativ excitation hos hund : en kvalitativ studie bland djursjukskötare

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Caroline Holmqvist; Emma Nilsson; [2019]
  Keywords : djuromvårdnad; postoperativ; excitation; hund; narkos; uppvak; anestesi; komplikation; journalföring;

  Abstract : Postoperativ excitation är en komplikation som sällan diskuteras. Ett av stadierna en patient genomgår vid uppvak från anestesi är excitationsstadiet och i detta stadie finns risk att postoperativ excitation uppstår. READ MORE