Essays about: "industri"

Showing result 1 - 5 of 245 essays containing the word industri.

 1. 1. AP&T Machine and Line Usability : A usability analysis of stand-alone machines and production lines at AP&T

  University essay from Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Author : Fanny Åkerström; [2019]
  Keywords : Usability; user experience; user needs; human-machine interaction; press hardening; industry; digitalization; automation; production solution; development; Användarvänlighet; användarupplevelse; användarbehov; HMI; presshärdning; industri; digitalisering; automation; produktionslösning; utveckling;

  Abstract : Automation and digitalization are developing at a high pace and it is important to keep the focus on human-machine interaction. It is becoming more and more important that the usability in machines and lines is related to the development so that the performance and availability of the production processes in the industry are not adversely affected. READ MORE

 2. 2. Enabling One-Way Leases of Temperature Controlled Containers: A Heuristic Model

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Author : SEBASTIAN FORSBERG; ANTON SVENSSON; [2018]
  Keywords : Container leasing; Pharmaceutical; One-Way Leasing; Rentals; Capacity Control; Revenue Management; Yield Management; Fleet Management; Containeruthyrning; Läkemedel; Envägsuthyrning; Uthyrning; Intäktsoptimering; Förvaltning; Styrning; Utrustning;

  Abstract : There is an asymmetry in demand for transportation means of goods and commodities globally. One industry in which this trend is especially prominent is the pharmaceutical industry, where the European Union is by far the largest net exporter of pharmaceutical products globally, followed by Switzerland. READ MORE

 3. 3. RFID for a higher value in a process flow

  University essay from Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Author : Markus Yngvesson; Marcus Melbi; [2018]
  Keywords : RFID; Process flow; Heavy industry; Manual work; Automatic flow; RFID; Processflöde; Tung industri; Manuellt arbete; Automatiserat flöde;

  Abstract : Introduction: Today, effective flow is of great importance in companies in heavier industries to get the maximum capacity out of their resources. Automating their flows can prove extremely important to get the maximum capacity you capable of. RFID is a smart technology for achieving an automated flow built for the future. READ MORE

 4. 4. Applicability of Planetary Boundaries to improve Sustainability Performance at Companies : A Case Study at Sandvik Materials Technology

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Katarina Svensson; [2018]
  Keywords : Planetary boundaries; Companies; Corporate Environmental Performance;

  Abstract : Frågor kopplade till ekologisk hållbarhet i företagssammanhang (både i forskning och inom företagsvärlden) har historiskt inte haft speciellt mycket gemensamt med forskning om ekosystem och miljöprocesser. Styrning av affärsverksamhet för att uppnå ekologisk hållbarhet är typiskt fokuserad på linjära företags eller industri-specifika miljöproblem. READ MORE

 5. 5. An analysis of flow of information at material receiving: with focus on a third party logistics within industry- and construction support

  University essay from Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Author : Malin Corneliusson; Karin Emanuelsson; [2018]
  Keywords : Godsmottagning; Information; Logistik; Nulägesanalys; Processkartläggning; Tredjepartslogistik; Verksamhetsanalys;

  Abstract : Allt fler företag väljer att lägga ut sin logistikverksamhet på ett tredjepartlogistikföretag för att möta kundbehovet. Ett av dessa företag är Servistik. Servistik vill utveckla informationshantering för att skapa ytterligare effektivitet. READ MORE