Essays about: "industri"

Showing result 1 - 5 of 344 essays containing the word industri.

 1. 1. A Missed Steak: A Study of the Value Added by Dynamic Best-before Labels

  University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Author : Ernest Björklund; Mattias Letellier; [2020]
  Keywords : Best-before dates; Best-before labels; Consumer perceptions; Dynamic best- before; Food waste; Innovation; Mature industries; Meat; Technology; Value chains; Business and Economics; Agriculture and Food Sciences;

  Abstract : I mogna industrier prioriteras ofta verkningsgrad och processen snarare än själva produkten. Detta innebär att dessa industrier anpassar sig långsamt när de externa förhållandena skiftar. Exempel på sådan industri är Sveriges köttindustri. Denna präglas av stor klimatpåverkan, även stora mängder matsvinn. READ MORE

 2. 2. Chemical recycling of cotton-based waste textiles by sulfuric acid hydrolysis

  University essay from Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Author : Edvin Ruuth; [2020]
  Keywords : recycling; hydrolysis; cotton; waste textiles; sulfuric acid; glucose; chemical engineering; kemiteknik; Technology and Engineering;

  Abstract : Large amounts of waste textiles are produced annually, of which only a small fraction is recycled currently. The purpose of this study was to develop a method to recycle cotton-based waste textiles chemically that can be coupled to the production of biofuels or green chemicals. READ MORE

 3. 3. Up next: Recommended for you by YouTube : A case study analysis on the implications of YouTube’s advertising-based business model on the US 2016 presidential elections.

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Anne-Lotte Hoekstra; [2020]
  Keywords : persuasive technology; social media theory; advertisement-based business model; game theory; sensationalism.; övertygande teknik; teori för sociala medier; annonsbaserad affärsmodell; spelteori; sensationalism;

  Abstract : The information technology revolution has completely changed the world economy. This industry that has revolutionized many aspects of social life, created an incredible amount of jobs, and generated an enormous amount of wealth, has been growing exponentially fast since the beginning of this century. READ MORE

 4. 4. Digitalization for Energy Efficiency in Energy Intensive Industries

  University essay from KTH/Energiteknik

  Author : Ivar Kristinn Jasonarson; [2020]
  Keywords : digitalization; energy efficiency; Industry 4.0; energy intensive industries; Sweden;

  Abstract : A fourth industrial revolution (Industry 4.0) is on the horizon. It is enabled by advancements in information and communication technologies (i.e. READ MORE

 5. 5. Application of game theory in Swedish raw material market : Investigating the pulpwood market

  University essay from Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Author : Rami Al Halabi; [2020]
  Keywords : Game theory; Herfindahl-Hirschman index HHI ; duopsony; multiple regression; pulpwood; mixed strategy; Nash equilibrium; Spelteori; Herfindahl-Hirschman index HHI ; duopsony; multipel regression; massaved; mixad strategi; Nash jämvikt;

  Abstract : Studien går ut på att analysera marknadsstrukturen för två industriföretag(Holmen och SCA) under antagandet att båda konkurrerar mot varandragenom att köpa rå material samt genom att sälja förädlade produkter.Produktmarknaden som undersöks är pappersmarknaden och antas varakoncentrerad. READ MORE