Essays about: "inflammation"

Showing result 1 - 5 of 249 essays containing the word inflammation.

 1. 1. Bekämpning av zoonoser hos hundar i Kenya : rabies och cystisk ekinokockos

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Helena Sunning; [2019]
  Keywords : rabies; cystisk ekinokockos; massvaccination; populationskontroll; kombinerad sjukdomsbekämpning;

  Abstract : Rabies och cystisk ekinokockos (CE) är två sjukdomar som i Kenya sprids till människor främst via hundar. Det är två sjukdomar som går att bekämpa, och alltså går det lidande de orsakar för både människor och djur att undvika. READ MORE

 2. 2. Filamentous fungus Paecilomyces variotii in feed for Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) : assessment of apparent digestibility and early signs of inflammation

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Amanda Dahlberg; [2019]
  Keywords : Rainbow trout; single cell protein; Paecilomyces variotii; apparent digest-ibility coefficient; inflammation;

  Abstract : Aquaculture production has been increasing rapidly over the last few decades and therefore the amount of feed needed for the increasing production is also on the rise. Salmonids and other farmed carnivorous fish require high amount of protein in their diets, which is currently supplied mostly by fish meal or soy bean. READ MORE

 3. 3. Träning, biomarkörer och osteoartrit hos häst : kan man monitorera träningens effekter på ledbrosket genom att mäta biomarkörer i blod eller ledvätska?

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Gry Martineau; [2019]
  Keywords : träning; biomarkörer; osteoartrit; ledhälsa; hästar;

  Abstract : Osteoartit (OA) hos häst är en av de vanligaste orsakerna till varför tävlingshästar måste gå i pension för tidigt. Den höga belastning som karpal- och metakarpophalangeallederna utsätts för leder ofta till överbelastning med inflammation som följd. READ MORE

 4. 4. Immunologin bakom svår ekvin astma

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Sara Andersson; [2019]
  Keywords : svår ekvin astma; RAO; mild eller måttlig ekvin astma; immunologi;

  Abstract : Svår ekvin astma (SEA) är en kronisk luftvägssjukdom och den vanligaste orsaken till kronisk hosta hos hästar i tempererat klimat. Oftast är hästarna som drabbas äldre än sju år och svårighetsgraden kan variera från träningsintolerans till allvarlig dyspné. READ MORE

 5. 5. Mathematical Modelling of Insulin Resistance Development Caused by Chronic Inflammation

  University essay from Linköpings universitet/Institutionen för medicinsk teknik

  Author : Simon Wu; [2019]
  Keywords : Mathematical models; Modelling; Chronic inflammation; Macrophages; Adipocytes; Insulin resistance;

  Abstract : Obesity has in recent times become a more serious health issue and was estimated to affect over 650 million people world-wide in 2016. Furthermore, the list of obesity-associated diseases is countless, many of which have severe consequences. Type 2 diabetes (T2D) is such a disease, and it was estimated to be over 1. READ MORE