Essays about: "inflammatory markers"

Showing result 1 - 5 of 16 essays containing the words inflammatory markers.

 1. 1. Udder health inflammatory markers in camel milk (Camelus dromedarius) and milk yield

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sofie Tinggren; [2019]
  Keywords : camel; subclinical mastitis; inflammatory markers; milk yield;

  Abstract : Kenya is one of the biggest producers of camel milk in the world. Apart from milk production, camels are also a very important source of food and income for pastoralists. Camels (Camelus dromedarius) are well adapted to the harsh environments and arid parts of the country. READ MORE

 2. 2. Användbarheten av inflammationsmarkören SAA som komplement vid kvarkadiagnostik

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sandra Lennartsson; [2018]
  Keywords : Kvarka; Serum Amyloid A; subklinisk smittbärare;

  Abstract : Kvarka är en global bakteriell övre luftvägsinfektionssjukdom hos häst orsakad av bakterien Streptococcus equi (S. equi). Sjukdomen i sig är sällan livshotande för de hästar som drabbas men innebär ett lidande för djuren och den orsakar ofta stor skada. READ MORE

 3. 3. Electroencephalographic frontal alpha asymmetry and biological markers of the immune system : A correlation study

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Author : Teddy Landron; [2018]
  Keywords : frontal alpha asymmetry; cytokines; IL-6; approach; withdrawal; behavioural inhibition system; executive functions; self-regulation; depression;

  Abstract : The immune system has been suggested as crucial in brain and psychological functioning. More precisely, immune markers reflecting immune system activity are important for psychological and mental health, as evident by their role in the physiopathology of depression and in the impairment of executive functions. READ MORE

 4. 4. Stamcellsbehandling för broskregeneration hos häst

  University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Author : Kristin Syrén; [2018]
  Keywords : stamcellsbehandling; häst; brosk; mesenkymala stamceller; regeneration;

  Abstract : Ledsjukdomar som osteoartrit (OA) och degenerativa sjukdomar till följd av en lokal broskskada eller mjukvävnadsskada är svåra att behandla. Detta beror till stor del på att hos vuxna individer har brosk en dålig regenerativ kapacitet. Detta leder vanligen till nedsatt prestation hos sporthästar och innebär ofta tidig pensionering. READ MORE

 5. 5. Inflammatory markers in sera in patients diagnosed with mucosal lichen planus

  University essay from Umeå universitet/Tandläkarutbildning; Umeå universitet/Tandläkarutbildning

  Author : Carola Hanna; Tina Sabet Motlagh; [2018]
  Keywords : oral lichen planus; mucosal lichen planus; inflammatory factors;

  Abstract : OBJECTIVE: Lichen planus is a disease that can affect both skin and mucosa, in some cases both at the same time. Among patients with lichen planus, the oral version of lichen planus (OLP) can be observed in 50 – 70 %. OLP is the most common chronic inflammatory disease of oral mucosa. READ MORE