Essays about: "information about advantages of industries"

Showing result 1 - 5 of 8 essays containing the words information about advantages of industries.

 1. 1. The Challenges of a Swedish SME in Entering the Chinese market - A case study on the market entry process of Cibes Lift Group AB to the Chinese market

  University essay from Göteborgs universitet/Graduate School

  Author : Malthe Vesström; Syed Nabil Raiyan; [2019-03-19]
  Keywords : SME; internationalization; emerging market; China; barriers; internal; external; challenges;

  Abstract : MSc in International Business and Trade.... READ MORE

 2. 2. Viability of Virtual Reality techniques in identifying environmental stressors on female employees in an IT workplace

  University essay from Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Author : Rikard Almgren; Amin Harirchian; [2019]
  Keywords : VR; IT; Stress; Stressors; Virtual Reality; Unity; Female Employees;

  Abstract : Dagens IT-område är tungt mansdominerad trots att det arbetas med att introducera fler kvinnor till fältet och det arbetas för att behålla dessa kvinnliga anställda [2, 3, 5]. Denna forskning visar hur Virtual Reality (VR) tekniker kan användas som verktyg för att identifiera en av de faktorer som kan vara orsaken till att kvinnor lämnar, nämligen de fysiska miljöstressorerna som påverkar kvinnliga anställda inom IT-branschen. READ MORE

 3. 3. Factors influencing the usage intention of mHealth apps : An Empirical Study on the example of Sweden

  University essay from Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Author : Valerie Altmann; Maike Gries; [2017]
  Keywords : mHealth; mobile health; mHealth applications; TAM; Technology Acceptance Model; healthcare; ICT;

  Abstract : Technology has taken over tasks that were originally carried out by professionals in all different kinds of industries and sectors ranging from self-check in at airports to money transfer via mobile devices. In the healthcare sector the internet has become one main information resource for health-related issues and with the introduction of mobile devices such as smartphones the mHealth market has evolved. READ MORE

 4. 4. Berättelse som berör : kan storytelling bidra till att säkra den framtida kompetensförsörjningen inom Sveaskog?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Caroline Lagergren; [2016]
  Keywords : marknadsföring; rekrytering; skogsindustrin och varumärke; brand; forest industry; marketing and recruitment;

  Abstract : Skogsindustrin är en av de största basindustrierna i Sverige och erbjuder många arbetstillfällen. Ett av de största företagen inom branschen är Sveaskog, vilket är det enda statliga skogsbolaget och innehar ett skogsinnehav som motsvara 14 procent av landets skogsareal. READ MORE

 5. 5. Knowledge Management in Software Testing

  University essay from Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Author : Thrinay Garrepalli; [2015]
  Keywords : Knowledge Management; Software testing; Knowledge;

  Abstract : Context: Software testing is a knowledge intensive process and the use of Knowledge Management (KM) methods and principles makes software testing even more beneficial. Thus there is a need of adapting KM into software testing core process and attain the benefits that it provides in terms of cost, quality etc. READ MORE