Essays about: "information owner"

Showing result 1 - 5 of 272 essays containing the words information owner.

 1. 1. Drönaranvändning i gallringsskog : flygande gallring – en teoretisk analys av drönares potential

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Kristina Häggström; Lukas Svangärd; [2022]
  Keywords : Drönare; Gallringsdrönare; Skogsbruk; Gallring;

  Abstract : Det finns inga drönare på marknaden idag som utför gallringsarbete, den tekniken existerar enbart i ett tidigt utvecklingsstadie. Därmed finns det begränsad information samt en hel del obesvarade frågeställningar kring ämnet. READ MORE

 2. 2. Bayesian Neural Networks for Forecasting Restaurant Table Bookings

  University essay from Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Author : Jonas Nygren; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract :  In the restaurant business, the amount of bookings and guests on a given day will vary greatly depending on multiple factors, both internal and external. Examples of internal factors may be events held at the restaurant such as parties, quiz nights or special offers. READ MORE

 3. 3. Inverkan av kuffens placering och hundens position vid indirekt blodtrycksmätning med High Definition Oscillometry

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Sofie Johansson; Vanessa Olli; [2022]
  Keywords : blodtryck; High Definition Oscillometry; icke-invasiv; oro; position; rädsla; stress;

  Abstract : Indirekt blodtrycksmätning är vanligt förekommande på klinik och används inom veterinärmedicin för att ge information om den kardiovaskulära funktionen hos patienten. För att erhålla tillförlitliga mätresultat är det av betydelse att ha ett standardiserat tillvägagångssätt på kliniken. READ MORE

 4. 4. Information Security in Healthcare : Security challenges and opportunities within integrated electronic health record systems

  University essay from Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Author : Erna Burdžović; [2022]
  Keywords : ;

  Abstract : In recent years healthcare industry has been rapidly changing towards digital solutions and migrating from paper-based systems to electronic health records (EHR) systems. Digitalisation within healthcare and EHR systems has brought many improvements in healthcare. However, digitalisation has also brought a lot of challenges and security risks. READ MORE

 5. 5. Hull hos hund och hundägarens inställning till utfodring och övervikt

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Pia Gerstenlauer; Patricia Thorsell; [2022]
  Keywords : Body condition score; BCS; fetma; hullbedömning; kunskap; utfodringsrutiner;

  Abstract : Övervikt och fetma är en alltmer vanligt förekommande sjukdom hos hundar. I denna enkätstudie undersöks hundägares kunskap kring övervikt, hullbedömning och utfodring samt eventuella samband till deras egen hunds hull. READ MORE