Essays about: "inhysningssystem"

Showing result 1 - 5 of 57 essays containing the word inhysningssystem.

 1. 1. Välfärd hos värphönor : effekter av frigående system och inredda burar

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Karolin Rask; [2019]
  Keywords : sittpinne; värprede; sandbad; luftkvalitet; fjäderplockning; naturligt beteende; socialt beteende; födosök; bröstbensfraktur;

  Abstract : I undersökningar anger de flesta europeiska konsumenter att produktionsdjurens välfärd är viktig. Inhysningssystemet har en direkt påverkan på välfärden hos värphönor. READ MORE

 2. 2. Skadestatistik hos häst : en jämförelse mellan olika inhysningssystem

  University essay from SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Author : Linnéa Olsson; Isabella Söderström; [2019]
  Keywords : skador; grupphästhållning; Active stable;

  Abstract : Horses naturally live in groups. Despite this, many horses are kept individually in boxes and outside. Today you can find many different housing systems and the most common is still an individual box with individually outdoor paddocks. READ MORE

 3. 3. Djurhälsa och djurhållningsrutiner för kalvar på svenska mjölkgårdar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Caroline Andersson; [2019]
  Keywords : kalvdödlighet; kalvsjuklighet; diarré; respiratoriska sjukdomar; inhysningssystem;

  Abstract : Kalvhälsa är en väldigt viktig faktor för att kunna hålla en god produktionsekonomi i sin mjölkkobesättning. Tyvärr är kalvdödlighet på grund av diarré och respiratorisk sjukdom ett vanligt förekommande problem på svenska gårdar och runt om i världen. READ MORE

 4. 4. Inhysningssystem för dikor : en jämförelse mellan liggbåsstall och djupströstall till dikor

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Jakob Karlsson; Martin Johansson; [2018]
  Keywords : dikor; stall; liggbås; djupströbädd; nötköttsproduktion; byggkostnad;

  Abstract : Syftet med studien är att ur en byggteknisk och ekonomisk synvinkel belysa skillnaderna mellan liggbås och djupströbädd som inhysning för dikor. Intresset för att investera i stallar till dikor har den senaste tiden ökat. READ MORE

 5. 5. Hållning av kaniner (Oryctolagus cuniculus) och kaniners beteende i zoobutiker : En inblick i kaninhållning, kaniners beteende samt välfärd i två inhysningssystem i svenska zoobutiker

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Linn Segerlund; [2018]
  Keywords : kanin*; beteende; inhysning; zoobutik; djuraffär; välfärd;

  Abstract : Rabbits are the fourth most popular pet in Sweden. There are however some concerns about their welfare as companion animals. Pet stores are an important source of knowledge and influence, and they can have a key role in improving rabbit welfare. READ MORE