Essays about: "inkluderande bostadsbyggande"

Found 1 essay containing the words inkluderande bostadsbyggande.

  1. 1. I jakten på den billiga hyresrätten : en fallstudie av det kommunala handlingsutrymmet att ställa krav på låga hyresnivåer vid markanvisning i Stockholm och Göteborg

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Gabriel Traneborn; [2019]
    Keywords : hyresrätt; handlingsutrymme; bostadsregim; stigberoende; aktiv markpolitik; markanvisning; inkluderande bostadsbyggande; finansialisering;

    Abstract : I frånvaron av en nationellt sammanhållen bostadspolitik står kommunerna med ett tungt ansvar att sörja för sina invånares rätt till en bostad. Som konsekvens av allmännyttans förändrade roll behöver kommunerna i högre grad förlita sig på att marknaden ska bidra med lösningarna. READ MORE