Essays about: "inkluderande design"

Showing result 1 - 5 of 21 essays containing the words inkluderande design.

 1. 1. Inkluderande stadsrum som grund för den demoratiska staden : en explorative studie

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karolina Wingård; [2019]
  Keywords : demokrati; medborgare; offentlighet; stadsplanering; appropriering; territorialitet; stadsrum; exkluderande design; medskapande processer;

  Abstract : Uppsatsen är en studie av litteratur som behandlar stadsrummet som en demokratisk arena, där medborgare har rätt att ta plats och komma till uttryck. Fri tillgång till dessa platser skall för varje medborgare vara en grundläggande rättighet. Dock är stadsplanering en balansgång mellan öppenhet och trygghet. READ MORE

 2. 2. Emotion regulation and rumination mediate the relation between yoga experience and psychological health in a non-clinical Indian population

  University essay from Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Author : Hanna Queen Rasoulzadeh; [2019]
  Keywords : Anxiety; Depression; Emotion regulation; Rumination; Yoga; Depression; Emotions reglering; Yoga; Ångest; Ältande;

  Abstract : This study was conducted in India, and the research plan was initially developed to provide further knowledge and perspective to the rapidly increased issues of psychological conditions in the country, regarding alternative treatments such as yoga and underlying mechanisms in the effects of yoga practice. The purpose of the study was to examine if emotion regulation and rumination may act as mediators between yoga experience and anxiety respectively depression. READ MORE

 3. 3. Bredaryds koordinationsbana : att skapa en plats för fysisk aktivitet för barn, med barn

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jakob Andersson; [2019]
  Keywords : koordinationsbana; samverkansprocess; medborgardialog; barn; delaktighet;

  Abstract : I en tid av ökat stillasittande får barns utemiljöer allt större betydelse för deras fysiska och psykiska utveckling. Hur barns utemiljöer utformas ligger i relation med hur de används. Om användarna själva får vara med och påverka gestaltningen ökar chansen att platsen lever upp till användarnas behov. READ MORE

 4. 4. News for Everyone - Investigating Universal Accessibility with Cognitively Disabled Users on Swedish News Sites

  University essay from KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Author : Ellinor Jutterström; [2018]
  Keywords : Accessibility; User Experience; Universal Design; Design-For-All; Cognitive Disabilities; News Websites; Tillgänglighet; Användarupplevelse; Universell Design; Design-För-Alla; Kognitiva Funktionsvariationer; Nyhetshemsidor;

  Abstract : As more readers consume news through digital platforms such as computers, mobiles and tablets, it is essential to make these interfaces accessible to as many users as possible, both from an economic and social standpoint. The terms ‘universal accessibility’, ‘inclusive design’ and ‘design-for-all’ refer to the method of designing for users both with and without disabilities, which is a widely debated subject among researchers in the field where some say that it improves the usability for everyone, while others argue that it is impossible to create a design that fits all needs. READ MORE

 5. 5. Landskapsarkitektur som dialog : att utveckla inkluderande planeringsprocesser genom fysiska interventioner

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Annie Brodin; [2018]
  Keywords : inkluderande planeringsprocess; fysiska interventioner; normkritik; urban pedagogik; medskapande design; platstillhörighet; publik domän;

  Abstract : I detta examensarbete har jag undersökt hur utvecklandet av en inkluderande planeringsprocess kan ske genom fysiska interventioner, med avstamp i det arbete som det normkritiska landskapsarkitektkollektivet DIS/ORDER genomfört inom Amiralsstaden i Malmö. Amiralsstaden är en stadsutvecklingsprocess med stora ambitioner kring att arbeta inkluderande genom att utveckla nya arbetssätt och bryta invanda mönster inom organisationen Malmö stad. READ MORE