Essays about: "innovationsmätning"

Found 2 essays containing the word innovationsmätning.

 1. 1. Using metrics to define, monitor and plan innovation capabilities

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Author : Carl Banér; Ted Tigerschiöld Tigerschiöld; [2018]
  Keywords : innovation management; innovation capability; innovation measurement; innovation  metrics; innovation management; innovationsförmåga; innovationsmätning; mätetal för  innovation;

  Abstract : Measuring innovation as a strategic objective allows companies to gauge their performance and  stay competitive. This study examines how the introduction of a metrics-oriented governance  tool can be used to strengthen the innovation performance in an industrial setting. READ MORE

 2. 2. How to measure Return on Investment on Voice of the Customer - A case study at the ASSA ABLOY Group

  University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Author : LINNEA CARLSSON; CAROLINE JOHANSSON; [2016]
  Keywords : Voice of the Customer; Innovation measurements; Innovation performance; Knowledge management; Voice of the Customer; Innovationsmätning; Innovationsprestanda; Kunskapshantering;

  Abstract : Innovation är idag en välkänd framgångsfaktor för företag att skaffa sig konkurrensfördelar (Mansury & Love, 2008; Sicotte, Drouin & Delerue, 2014). En bra utgångspunkt för innovation är att samla kundinsikter genom en metod som kallas Voice of the Customer (VoC) där det har visat sig att användningen av metoden kan leda till en hel del förbättringar, både finansiella och icke-finansiella, t. READ MORE