Essays about: "innovationsspridning"

Showing result 1 - 5 of 10 essays containing the word innovationsspridning.

 1. 1. Implantat och proteser : en framtid med 3D-skrivning inom skogsindustrin

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Oscar Wrede; [2017]
  Keywords : 3D-skrivning; innovation; innovationsspridning; cellulosamaterial; träbaserad komposit;

  Abstract : Innovationer och etablering av dessa på marknaden är en stor utmaning för de flesta företag och det tar oftast väldigt lång tid att lyckas. Oftast krävs unik kunskap om den bransch som innovationen omfattar, något som ofta saknas bland innovatörer. READ MORE

 2. 2. Produktlansering i skogsmaskinsektorn : kundvärdet av sågenheten R5500

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Christoffer Stampe; [2017]
  Keywords : innovation; kapsprickor; kundnöjdhet; JPS Teknik; skogsteknologi; skördaraggregat;

  Abstract : Utveckling av ny och effektivare skogsteknik är en del av lösningen för att möta de klimatförändringar jorden står inför. Men detta kan vara en svår uppgift. Av alla produkter som lanseras på marknaden uppskattas endast 10 % överleva. READ MORE

 3. 3. The Study of Battery Electric Vehicle DiffusionConsidering  Technology Development Impact : A model based study of Swedish market

  University essay from KTH/Hållbarhet och industriell dynamik; KTH/Hållbarhet och industriell dynamik

  Author : Xiang Xiao; Wenbin Zhang; [2015]
  Keywords : innovation diffusion; technology adoption; electric vehicles; generalized bass model; customer analysis; innovation diffusion; technology adoption; electric vehicles; generalized bass model; customer analysis;

  Abstract : Battery Electric Vehicle as an environmental friendly transportation alternative has already emerged as well as fade out of the market twice. It has been reintroduced along with the increasing concern about the environment issue. This recent diffusion is surrounded by lots of dynamic changes and uncertainties. READ MORE

 4. 4. Produktutveckling utifrån nya kundinsikter

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Evelina Thiger; [2014]
  Keywords : byggvaruhandeln; kundpreferenser; kundbehov; innovation; empatisk design; behovsidentifiering; Builder’s merchants; customer preferences; customer needs; innovation; empathic design; need assessment;

  Abstract : Syftet med denna studie var att identifiera problem och behov som byggare i Sverige stöter på i sin vardag samt anordna en workshop där produktutveckling utifrån dessa behov diskuteras, samt hur denna information kan användas i produktutvecklingen. Studien grundar sig i teorier om innovation, behov och kvalitet, behovsidentifiering, innovationsspridning, produktlivscykel och metoden NABC: Need, Approach, Benefit, Competition. READ MORE

 5. 5. Drivkrafter och barriärer för FSC-certifiering inom försörjningskedjan till miljöcertifierade byggnader

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Anna Thorning; [2014]
  Keywords : spårbarhetscertifiering; konkurrensfördelar; försörjningskedjan; innovationsspridning;

  Abstract : Miljöcertifieringar av byggnader blir allt vanligare i Sverige. En av dessa är certifieringssystemet Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) som administreras av Sweden Green Building Council. READ MORE