Essays about: "innovationsspridning"

Showing result 1 - 5 of 12 essays containing the word innovationsspridning.

 1. 1. Reimagining agriculture with perennial crops : a study on the diffusion of innovation and soil ecosystem services in the new perennial grain Kernza

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Robin Meijer; [2020]
  Keywords : Intermediate Wheatgrass; Kernza; Thinopyrum Intermedium; perennial grain; polyculture; wheat; annual; microbial biomass; soil microbial community structure; PLFA; NLFA; sustainability; agroecology; ecological intensification; innovation;

  Abstract : Perennial crops have been identified as a pathway to implement ecological intensification, which in extent could make agriculture more socio-economically and ecologically sustainable. This is a master thesis in Agroecology – a growing scientific discipline that aims to investigate problems in the food system using a holistic and transdisciplinary approach, incorporating and integrating both natural and social sciences to transform the food system. READ MORE

 2. 2. Digital Inclusion on the Agenda : An analysis of the final stage of diffusion of electronic identification in Sweden

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Author : Jessica Englund; Evelina Hådén; [2019]
  Keywords : Digital Divide; Diffusion of Innovation; Electronic Identification; Information and Communication Technology; Late Adoption; Laggards; Digitala Klyftan; Innovationsspridning; Elektronisk Identitetshandling; Informations och Kommunikationsteknik; Eftersläntrare;

  Abstract : As digitalisation continues to spread, the impact technology has on society is evident. In Sweden, digitalisation has led to the end of analog options forcing individuals to rapidly adapt to new technologies. For this reason, the diffusion of electronic identification (eID) as a critical technology occurred at an accelerated rate. READ MORE

 3. 3. Implantat och proteser : en framtid med 3D-skrivning inom skogsindustrin

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Oscar Wrede; [2017]
  Keywords : 3D-skrivning; innovation; innovationsspridning; cellulosamaterial; träbaserad komposit;

  Abstract : Innovationer och etablering av dessa på marknaden är en stor utmaning för de flesta företag och det tar oftast väldigt lång tid att lyckas. Oftast krävs unik kunskap om den bransch som innovationen omfattar, något som ofta saknas bland innovatörer. READ MORE

 4. 4. Produktlansering i skogsmaskinsektorn : kundvärdet av sågenheten R5500

  University essay from SLU/Dept. of Forest Products

  Author : Christoffer Stampe; [2017]
  Keywords : innovation; kapsprickor; kundnöjdhet; JPS Teknik; skogsteknologi; skördaraggregat;

  Abstract : Utveckling av ny och effektivare skogsteknik är en del av lösningen för att möta de klimatförändringar jorden står inför. Men detta kan vara en svår uppgift. Av alla produkter som lanseras på marknaden uppskattas endast 10 % överleva. READ MORE

 5. 5. The Study of Battery Electric Vehicle DiffusionConsidering  Technology Development Impact : A model based study of Swedish market

  University essay from KTH/Hållbarhet och industriell dynamik; KTH/Hållbarhet och industriell dynamik

  Author : Xiang Xiao; Wenbin Zhang; [2015]
  Keywords : innovation diffusion; technology adoption; electric vehicles; generalized bass model; customer analysis; innovation diffusion; technology adoption; electric vehicles; generalized bass model; customer analysis;

  Abstract : Battery Electric Vehicle as an environmental friendly transportation alternative has already emerged as well as fade out of the market twice. It has been reintroduced along with the increasing concern about the environment issue. This recent diffusion is surrounded by lots of dynamic changes and uncertainties. READ MORE