Essays about: "inomhus meat quality"

Found 1 essay containing the words inomhus meat quality.

  1. 1. En jämförelse mellan grisproduktion inomhus och utomhus avseende djurens produktivitet och reproduktivitet

    University essay from SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

    Author : Anna Ahlén; [2014]
    Keywords : konventionell grisproduktion; produktivitet; köttkvalitet; reproduktion; spädgrisdödlighet; inomhus meat quality; utomhus; conventional pig production; indoors; outdoors; productivity; meat quality; reproduction; piglet mortality;

    Abstract : Griskött är det kött som konsumeras mest i Sverige, och en allt större del av köttet som konsumeras täcks av import. Utomhusproduktion av grisar skiljer sig mellan olika länder vad gäller både förekomst och utformning. READ MORE