Essays about: "insect production"

Showing result 1 - 5 of 33 essays containing the words insect production.

 1. 1. Partners in crime – How cabbage seed weevil assists brassica pod midge in damaging pods of winter oilseed rape in fields in Southern Sweden : how is insect abundance related to crop damage?

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Sarah Heithausen; [2020]
  Keywords : monitoring; Ceutorhynchus obstrictus; Dasineura brassica; Brassica napus; Integrated Pest Management; economic threshold; pan trap; sticky trap;

  Abstract : The brassica pod midge (Dasineura brassicae) has emerged as an important pest causing problems in Winter Oilseed Rape (WOSR) (Brassica napus ssp. napus) production in Southern Sweden during recent years. Adult female D. brassicae oviposit into WOSR pods. READ MORE

 2. 2. Consumer associations and preferences surrounding insects as food : a descriptive study of South Africa and Sweden

  University essay from Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Author : Fredrik Hallin; [2020]
  Keywords : Entomophagy; associations; food; culture; neophobia; consumer preferences; Entomofagi; associationer; mat; kultur; neofobi; konsumentpreferenser;

  Abstract : Insects as food is a subject that has gained a lot of attention in recent time. In order for insect-food to become popular in the west, where insects are currently not consumed, research has to be done on how consumers perceive insect-food, and which consumer groups that eat insects in other countries. READ MORE

 3. 3. Vildbin och dagfjärilar i urbana grönstrukturer : att göra medvetna växtval och skapa artificiella boplatser

  University essay from SLU/Department of Plant Protection Biology

  Author : Ida Valentin; Louise Hagbard; [2020]
  Keywords : wild bees; butterflies; wildlife gardening; plants for pollinators; medvetna växtval; vildflora; äng; insektshotell; biväxter; fjärilsväxter;

  Abstract : De senaste årens larm om att insekterna i världen är hotade har väckt stor uppmärksamhet och såväl myndigheter som allmänheten har reagerat. Mest är det depollinerande insekterna som fått uppmärksamhet. READ MORE

 4. 4. Gestaltning för att gynna pollinatörer : ett förslag för parkmarken i Skogeberg i Sundsvall

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jenny Ericsson; Erika Tjernberg; [2020]
  Keywords : pollinering; ängsmark; blomning; gestaltning; rekreation;

  Abstract : Pollinering är en mycket viktig process som krävs för att möjliggöra en stor del av den mänskliga matproduktionen, utan den skulle många grödor inte vara tillgängliga. Förändrad markanvändning är en orsak till den artförlust som idag drabbar pollinatörer. READ MORE

 5. 5. Integrating novel circular economy technologies in complex trans-sector value chains : Case study of insect larvae conversion technology within waste and feed value chains

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Audinisa Fadhila; [2020]
  Keywords : Organic waste; circular economy; circular value chain; sustainable transition; transition studies; Black Soldier Fly; sustainable animal feed;

  Abstract : Even as the current linear value chains (LVC) of organic waste and animal feed hold the potential to become circular, these practices continue to pose major environmental risks such as deforestation and overfishing. Therefore, a novel circular value chain (CVC) is proposed, connecting the organic waste stream with animal feed production by the use of insect-based organic waste conversion technology. READ MORE